На головну

Екологічний контроль та екологічний моніторинг.

  1. I. Зразок контрольного тестування теми № 4
  2. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  3. II. Організація виконання контрольної роботи
  4. II. вимоги до оформлення контрольної роботи
  5. II.8. Вертикальний контроль (реалізація владних переваг)
  6. III. Контроль документів (доручень)
  7. III. Написання тексту контрольної роботи

Екологічний контроль - це система заходів, спрямована на запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства в галузі охорони ОС, що забезпечують дотримання суб'єктами госп. та іншої діяльності екологічних вимог. Три осн.задачі:

· Дотримання законодавства;

· Дотримання природоохоронних вимог. Природоохоронне вимога - це пред'являється до госп. та іншої діяльності обов'язкова умова, обмеження або їх сукупність, встановлена ??законами та іншими НПА, природоохоронними нормативами, гос.стандартамі і іншими документами в галузі охорони ОС;

· Забезпечення екологічної безпеки.

види екоконтролю (За суб'єктами):

· гос.еконадзор.Заснований на принципі неприпустимості суміщення функцій контролю і хоз.іспользованія. Здійснюється гос.інспектормі в області охорони ОС. повноваження:

o право відвідувати суб'єктів хоз.деятельности і перевіряти її;

o висувати вимоги і видавати приписи про усунення порушень;

o залучати до адмін.ответственності і т.д.

види:

o федеральний;

o регіональний

· виробничі контроль. Здійснюється Екослужба за діяльністю госп.суб'єктів;

· громадський контроль - Спосіб реалізації конституційних екологічних прав. Здійснюється громадянами та їх об'єднаннями (за останні 10 років не існує);

· муніципальний контроль * - Виключений з закону, але має місце бути на практиці. Здійснюється в рамках муніципального законодавства в межах МО.

Екологічний моніторинг - це комплексна система спостереження за станом ОС, оцінки і прогнозу зміни її стану під впливом антропогенних і природних факторів. Стадії моніторингу:

o налюденіе

o оцінка

o прогноз

o * забезпечення інформацією зацікавлених осіб.

Організовується в районах розташування джерел антропогенного впливу. За територіальним охопленням ділиться на: локльний \ місцевий; регіональний і федеральний. Суб'єктом проведення є Росгідромет (ФС з метеорології та охорони ОС).

Крім екологічного моніторингу існує галузевої або ресурсний моніторинг, під яким розуміється система спостереження за станом окремих видів природних ресурсів. Здійснюється підрозділами Мінприроди.

Об'єктом моніторингу є ОС (її стан), об'єктом контролю - діяльність людини по охороні і використанню природи.Державний облік та ведення кадастрів природних ресурсів. | ОВНС. Екологічна експертиза.

Генезис екологічного права. | Екологічні правовідносини. Еколого-правові норми. | Система екологічного права. Співвідношення з іншими галузями права. | Конституція як джерело екологічного права. | Поняття і загальна характеристика об'єктів екологічного права. | Загальна характеристика права власності на природні об'єкти. | Суб'єкти і об'єкти права власності. Фонди природних ресурсів. | Загальна характеристика права природокористування. | Економічне регулювання охорони ОС. | Поняття і принципи ГЕУ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати