Головна

Поняття і загальна характеристика об'єктів екологічного права.

  1. BENETTON B 1987 році: ЗАГАЛЬНА КАРТИНА
  2. I ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОРАЗОК
  3. I. Загальна характеристика фірми.
  4. I. ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТУ
  5. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 1 сторінка
  6. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 2 сторінка
  7. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 3 сторінка

Навколишній світ може бути розділений на два види об'єктів:

· Об'єкти соціальні;

· Об'єкти природні.

Зовнішні ознаки, що відрізняють природні об'єкти від об'єктів соціальних:

· природне походження;

· екологічна взаємозв'язок.

Цих двох ознак достатньо. Але в підручниках додатково виділяють ознака нормативного оформлення і ознака цінності.

Внутрішні ознаки відокремлюють природні об'єкти один від одного. законодавець виділяє три групи об'єктів охорони ОС:

1. загальні об'єкти - Об'єкти підлягають охороні;

2. об'єкти першочергової охорони - В першочерговому порядку охороні полежать природні екосистеми, а т.м. природні ландшафти та комплекси, не піддані антропогенному впливу;

3. об'єкти особливої ??охорони - Рідкісні зникаючі об'єкти, а т.м. об'єкти, що мають особливу цінність.

У теорії виділяють об'єкти міжнародної охорони:

· міжнародно-правові об'єкти - Перебувають під охороною м \ ународного спільноти поза рамками юрисдикції:

o світовий океан;

o атмосферне повітря;

o Антарктида;

o озоновий шар;

o транскордонні природні ресурси (мігруючі види тварин і птахів, а т.м. ті об'єкти які знаходяться під юрисдикцією кількох держав)

· об'єкти, що знаходяться під м \ ународной охороною - Ті об'єкти, які знаходяться на території РФ, але в силу значення охороняється світовою спільнотою.

 Конституція як джерело екологічного права. | Загальна характеристика права власності на природні об'єкти.

Форми взаємодії суспільства і природи та їх розвиток на сучасному етапі. | Генезис екологічного права. | Екологічні правовідносини. Еколого-правові норми. | Система екологічного права. Співвідношення з іншими галузями права. | Суб'єкти і об'єкти права власності. Фонди природних ресурсів. | Загальна характеристика права природокористування. | Економічне регулювання охорони ОС. | Поняття і принципи ГЕУ. | Державний облік та ведення кадастрів природних ресурсів. | Екологічний контроль та екологічний моніторинг. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати