На головну

Генезис екологічного права.

  1. I.2.1) Поняття права.
  2. I.2.3) Система римського права.
  3. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  4. I.5.1) Передумови загальної кодифікації права.
  5. III. ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
  6. IV.2.1) Поняття і класифікація позовів приватного права.

I. середина 19 століття - 1917р. 4 основних принципи:

· Переважання приватноправових почав над публічно-правовими - природа сприймалася як річ;

· Різноманіття форм власності на природні ресурси;

· Переважання використання над охороною;

· Багатогалузевий характер регулювання (норми про природу не були систематизовані), відсутність єдиної системи управління.

II. 1917-1968гг. основні принципи:

· Поступовий перехід до виключно публічним засобів регулювання;

· Поступовий перехід до єдиної державної форми власності;

· Переважання використання над охороною;

· Регулювання відносин з приводу природи відбувається за допомогою земельного права, формування галузевої системи управління (управління окремими ресурсами і управління ним як об'єктом використання).

III. 1968-1988г. Основні принципи:

· Перехід до виключно публічним засобів регулювання;

· Перехід до єдиної державної форми власності;

· Переважання використання над охороною, розвивається мережа заповідників, декларується цінність природи;

· Приймаються нові основи зем.законодательства, земельне право розпадається на 6 щодо незалежних галузей: земельне, водне, фауністичне, гірське, лісове, правова охорона атмосферного повітря .

IV. 1988 по Н.В. основні принципи:

· Повернення до поєднання публичноправового і приватноправових засобів регулювання;

· Повернення до різноманіття форм власності;

· Декларування балансу охорони і використання;

· Створення комплексної галузі екологічного права, спроба створення екологічного управління. Риси екологічного управління:

o комплекс об'єкта управління;

o відділення і рівнозначність управління охороною і використанням;

 Форми взаємодії суспільства і природи та їх розвиток на сучасному етапі. | Екологічні правовідносини. Еколого-правові норми.

Система екологічного права. Співвідношення з іншими галузями права. | Конституція як джерело екологічного права. | Поняття і загальна характеристика об'єктів екологічного права. | Загальна характеристика права власності на природні об'єкти. | Суб'єкти і об'єкти права власності. Фонди природних ресурсів. | Загальна характеристика права природокористування. | Економічне регулювання охорони ОС. | Поняття і принципи ГЕУ. | Державний облік та ведення кадастрів природних ресурсів. | Екологічний контроль та екологічний моніторинг. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати