На головну

Вступ

  1. A1 Введення
  2. F1.1 Введення
  3. F11.1 Введення
  4. F14.1 Введення
  5. F3.1 Введення
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

ессе

Податки та оподаткування

Плата за забруднення природного навколишнього середовища

керівник _________ викладач С. А. Козлова

підпис, дата посада, науковий ступінь ініціали, прізвище

студент ЕЕ13-01МЕ № _________ С, В. Широбокова

номер групи номер залікової книжки підпис, дата ініціали, прізвище

Красноярськ 2015

зміст

Вступ

1. Економічний експеримент по вдосконаленню господарського механізму природокористування

2. Функції плати за забруднення навколишнього середовища

3. Аналіз діючої в Україні системи платежів за забруднення навколишнього середовища і шляхи її вдосконалення

4. Розвиток торгівлі викидами

5. Механізм обміну зобов'язаннями щодо зниження забруднення

6. Список використаної літератури

Вступ

Слід зазначити, що в 80-і роки в країні не було цілісного економічного механізму природокористування. Його окремі елементи діяли розрізнено, без взаємодії один з одним. Через відсутність дієвих економічних важелів і стимулів підприємства не були зацікавлені в забезпеченні комплексного і раціонального використання наданих їм природних ресурсів та зменшення забруднення. У багатьох випадках економічні збитки, який наносився підприємствами навколишньому середовищу, не чинив помітного впливу на результати їх діяльності. З метою поліпшення становища в прийнятому в 1988 р постанові Уряду «Про корінну перебудову справи охорони природи в країні» були визначені головні завдання в галузі розвитку екологічної політики, при цьому в якості пріоритетного завдання було визначено перехід від адміністративних до переважно економічних інструментів охорони навколишнього середовища.

Незважаючи на очевидну з точки зору економічної теорії необхідність посилення економічної відповідальності виробників за їх вплив на навколишнє середовище, а також наявний до середини 80-х років світовий досвід платного природокористування, питання про введення плати за забруднення в колишньому СРСР представлявся гостро дискусійним. Це було пов'язано як з нерозвиненістю економічних методів в сфері природокористування, так і з відсутністю необхідної правової та нормативної бази. Введення плати за забруднення розглядалося мало не як «визнання» права на забруднення, що суперечило офіційним політико-ідеологічним канонам того часу. До того ж практично були відсутні методичні опрацювання по введенню такої плати.Оновлення №1. | Економічний експеримент по вдосконаленню господарського механізму природокористування

Функції плати за забруднення навколишнього середовища | Аналіз діючої в Україні системи платежів за забруднення навколишнього середовища і шляхи її вдосконалення | Розвиток торгівлі викидами | Механізм обміну зобов'язаннями щодо зниження забруднення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати