На головну

Визначення коефіцієнта гідравлічної ефективності Е

  1. II. Прикметник як ліве визначення іменника (ол).
  2. III. визначення категорій
  3. III. визначення категорій
  4. III. визначення категорій
  5. III. визначення категорій
  6. III. визначення категорій
  7. III. визначення категорій

Згідно норм технологічного проектування магістральних газопроводів СТО 2-3,5-051-2006, коефіцієнт гідравлічної ефективності Е може бути визначений на підставі виразу:

 (3.35)

де lтр - Коефіцієнт гідравлічного опору, який визначається для всіх режимів течії газу в газопроводі формулою ВНИИГАЗа:

 ; (3.36)

Еквівалентна шорсткість труб kэ= 0,03 мм для труб без гладкостінних покриття; kэ= 0,01 мм для труб з внутрішнім гладкостінних покриттям. Число Рейнольдса обчислюється за формулою:

 , (3.37)

де d, мм; ?, Па • с; q, млн. м3/ Сут.

Динамічну в'язкість природних газів ?, Па • с, при тисках до 15 МПа і температурах 250 - 400 К, відповідно до п.18.2.5 [3], обчислюють за формулою

 (3.38)

де

?0 = (1,81 + 5,95Тпр) • 10-6 ,

Коефіцієнт гідравлічного ефективності Е об'єктивно відображає стан внутрішньої поверхні газопроводу, дозволяє більш точно виконувати гідравлічні розрахунки, що особливо важливо при прогнозуванні теплогідравлічних режимів роботи газопроводу.

 Визначення коефіцієнта теплопередачі на основі диспетчерських даних | Вибір типу енергоприводів при реконструкції КС

Стан лінійної частини магістральних газопроводів | Стан обладнання компресорних станцій | Перспективи розвитку енергетичної бази КС МГ | Проблеми енергозбереження та шляхи їх вирішення | Модернізація обладнання та реконструкція парку ГПА | Утилізація вторинних енергоресурсів ВЕР | Вплив сезонного чинника на енергетичні параметри МГ і витрата паливного газу | Причини нестабільності теплогідравлічних режимів МГ | Теплогідравлічний розрахунок експлуатаційних режимів магістральних газопроводів | Зміна температури газу по довжині газопроводу при експлуатації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати