На головну

Закріплення матеріалу.

  1. Баластуванню й ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДІВ
  2. Види перев'язувального матеріалу.
  3. Вибір необхідного ріжучого інструменту, його установка і закріплення
  4. Вибір мастильного матеріалу.
  5. Винесення і закріплення на місцевості основних осей будівлі
  6. Глава IV. Підбір матеріалу.

Мейоз.

- Демонстрація інтерактивної моделі "Мейоз"

- Практична робота з моделлю-аплікацією "Мейоз" (роздатковий матеріал на кожного учня, відпрацювання навику учнів показувати послідовність процесів мейозу);

- Робота з моделлю-аплікацією "Мейоз" (демонстраційний комплект, перевірка результатів практичної роботи)

- Бесіда про фазах мейозу:

 Фаза мейозу, набір хромосом (n - хромосоми, з - ДНК)  малюнок  Характеристика фази, розташування хромосом
 профаза 12n4c  Демонтаж ядерних мембран, розбіжність центріолей до різних полюсів клітини, формування ниток веретена поділу, "зникнення" ядерець, конденсація двухроматідних хромосом, кон'югація гомологічних хромосом і кросинговер.
 метафаза 12n4c  Вибудовування бівалентов в екваторіальній площині клітини, прикріплення ниток веретена поділу одним кінцем до центриолями, іншим - до Центромера хромосом.
 анафаза 12n4c  Випадкове незалежне розбіжність двухроматідних хромосом до протилежних полюсів клітини (з кожної пари гомологічних хромосом одна хромосома відходить до одного полюса, інша - до іншого), перекомбінація хромосом.
 Телофаза 1в обох клітинах по 1n2c  Освіта ядерних мембран навколо груп двухроматідних хромосом, розподіл цитоплазми.
 профаза 21n2c  Демонтаж ядерних мембран, розбіжність центріолей до різних полюсів клітини, формування ниток веретена поділу.
 метафаза 21n2c  Вибудовування двухроматідних хромосом в екваторіальній площині клітини (метафазну пластинка), прикріплення ниток веретена поділу одним кінцем до центриолями, іншим - до Центромера хромосом.
 анафаза 22n2c  Розподіл двухроматідних хромосом на хроматиди і розбіжність цих сестринських хроматид до протилежних полюсів клітини (при цьому хроматиди стають самостійними однохроматіднимі хромосомами), перекомбінація хромосом.
 телофаза 2в обох клітинах по 1n1cвсього4 по 1n1c  Деконденсація хромосом, освіта навколо кожної групи хромосом ядерних мембран, розпад ниток веретена поділу, поява ядерця, розподіл цитоплазми (цитотомія) з утворенням двох, а в підсумку обох мейотіческіх поділів - чотирьох гаплоїдних клітин.

- Бесіда про зміну формули ядра клітини

- Бесіда про результати мейозу: з однієї гаплоидной материнської клітини утворюється чотири гаплоїдні дочірні клітини

- Бесіда про значення мейозу: а)підтримує постійне число хромосом виду з покоління в покоління(Диплоїдний набір хромосом кожен раз відновлюється в ході запліднення в результаті злиття двох гаплоїдних гамет;

б) мейоз - один з механізмів виникнення спадкової мінливості (комбинативной мінливості);

4. Практична робота "Порівняння мітозу і мейозу" з використанням презентації "Митоз і мейоз. Порівняльний аналіз"(Див. Додаток 1)

- В учнів домашні заготовки таблиці:

- Відпрацювання рис подібності між митозом і мейозом:

- Відпрацювання спільних відмінностей між митозом і мейозом (з невеликими уточненнями за фазами розподілу):

 порівняння  мітоз  мейоз
 схожість  1. Мають однакові фази поділу.
 2. Перед митозом і мейозом відбувається самоудвоение молекул ДНК в хромосомах (редуплікація) і спирализация хромосом.
 відмінності  1. Одне розподіл.  1. Два послідовних розподілу.
 2. У метафазі все подвоєні хромосоми вишиковуються по екватору окремо.  2. Гомологічні подвоєні хромосоми вишиковуються по екватору парами (біваленте).
 3. Ні кон'югації  3. Є кон'югація
 4. Подвоєння молекул ДНК відбувається в інтерфазі, що розділяє дві поділки.  4. Між першим і другим поділом немає інтерфази і не відбувається подвоєння молекул ДНК.
 5. Утворюються дві диплоїдні клітини (соматичні клітини).  5. Утворюються чотири гаплоїдні клітини (статеві клітини).
 6. Відбувається в соматичних клітинах  6. відбувається в дозріваючих статевих клітинах
 7. Лежить в основі безстатевого розмноження  7. Лежить в основі статевого розмноження

Закріплення матеріалу.

Виконання завдання частини В контрольно-вимірювальних матеріалів ЄДІ.

Зіставте відмітні ознаки і типи поділу клітини:

Відмінні ознаки Типи поділу клітин

 1. Відбувається одну поділку  А) мітоз
 2. Гомологічні подвоєні хромосоми вишиковуються по екватору парами (біваленте).  
 3. Ні кон'югації  В) мейоз
 4. Підтримує постійне число хромосом виду з покоління в покоління  
 5. Два послідовних розподілу.  
 6. Подвоєння молекул ДНК відбувається в інтерфазі, що розділяє два ділення  
 7. Утворюються чотири гаплоїдні клітини (статеві клітини).  
 8. Між першим і другим поділом немає інтерфази і не відбувається подвоєння молекул ДНК.  
 9. Є кон'югація  
 10. Утворюються дві диплоїдні клітини (соматичні клітини)  
 11. У метафазі по екватору шикуються всі подвоєні хромосоми раздельно12. Забезпечує безстатеве розмноження, відрощування втрачених частин, заміщення клітин у багатоклітинних організмів  
 13. Забезпечує стабільність каріотипу соматичних клітин протягом всього життя  
 14. Чи є одним з механізмів виникнення спадкової мінливості (комбинативной мінливості;  

 спосіб теплопостачання | Енергетична стратегія Росії
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати