Головна

Детальніше

  1. A) Закордонний паспорт. Зупинимося на темі необхідності наявності закордонного паспорта для цілей установи фірми в Чехії докладніше.
  2. Алла Ярошинська Детальніше: http://www.rosbalt.ru/business/2011/01/24/811884.html
  3. Зупинимося докладніше на правове становище деяких з названих юрисдикційних органів.
  4. Детальніше
  5. розберемося докладніше

Політичні права і свободи особистості - Це можливості людини в державній і суспільно-політичного життя, що забезпечують його політичне самовизначення і свободу, участь в управлінні державою і суспільством.

До них відносяться:

Особисті права і свободи - Це можливості людини, що захищають від незаконного і небажаного втручання в його особисте життя і внутрішній світ, покликані забезпечити існування, своєрідність і автономію особистості.

Всі права, що належать людині, в однаковій мірі є особистими. Проте у вузькому сенсі слова під особистими правами розуміється лише частина прав, безпосередньо захищають особисте життя і свободу кожної людини.

До них відносяться:

Соціально-економічні права і свободи - Це можливості особистості в сфері виробництва і розподілу матеріальних благ, покликані забезпечити задоволення економічних і тісно пов'язаних з ними духовних потреб і інтересів людини.

До числа соціально-економічних прав і свобод відносяться:

Культурні права і свободи - Це можливості людини користуватися духовними, культурними благами і досягненнями, брати участь в їх створенні у відповідності зі своїми вподобаннями й здібностями.

До числа таких прав відносяться:

Аналогічно розрізнення загального та спеціального правового статусу розрізняють такжеобщіе і спеціальні права особистості.

Загальні права належать в рівній мірі всім громадянам, незалежно від соціальної, професійної та іншої приналежності. Такі практично всі конституційні права - виборчі права, право на працю, право на освіту, право на захист честі і гідності та ін. В системі загальних прав особистості провідним початком зазвичай є принцип рівноправності всіх громадян.

Спеціальні права - це особливі права, що відображають специфіку різних груп населення, що доповнюють і розвиваючі загальні права і не суперечать їм. Наприклад, права військовослужбовців, права пенсіонерів, права депутатів, права молоді і т.д. У свою чергу спеціальні права можуть бути поділені на види залежно від ступеня їх конкретизації. Наприклад, можна виділити права депутатів місцевих представницьких органів, права військовослужбовців внутрішніх військ і т.д.

Найпростішою класифікацією є підрозділ всіх прав і свобод на

Практичний досвід показує, що існують єдність і взаємозв'язок всіх видів прав і свобод. У цьому сенсі ієрархічна побудова прав і свобод, підкреслення пріоритету одних прав перед іншими малопродуктивні.

Важко погодитися також з концепціями, які обгрунтовують абсолютну перевагу політичних і особистих (цивільних) прав, аж до повного заперечення соціально-економічних прав і свобод. Адже без певного мінімуму соціально-економічних прав наявність багатьох політичних і особистих прав і свобод ставиться під питання. Ця обставина враховують схвалені абсолютною більшістю країн світу найважливіші міжнародно-правові документи з прав людини, які розглядають соціально-економічні права нарівні з іншими правами і свободами людини.Детальніше | Механізм захисту прав і свобод людини.

Правовий статус і фактичний стан людини. Система прав і свобод особистості. | Держава в політичній системі суспільства. | Конституція Російської Федерації в правовій основі політичної системи сучасного російського суспільства. | Співвідношення держави і права. | Держава і релігія. | Християнство і держава | Іслам і держава | Ідейно-теоретичні основи концепції правової держави | Поняття та ознаки правової держави. | Основні моделі взаємодії держави і економіки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати