Головна

Самостійна робота студента

  1. I. Характеристика на студента, що проходив практику
  2. II. Вимоги до студентів при проходженні практики
  3. IV. Методичні вказівки студентам з підготовки до заняття
  4. TEМA 8. Законність і правова робота в народному господарстві
  5. V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи
  6. А з підсвідомістю працюємо інакше.
  7. Аналітична робота в інтересах захисту бізнесу.

При вивченні дисципліни «Екологічне право» використовуються наступні види самостійної роботи студентів: модельні завдання, тести, аналіз запропонованої ситуації.

Наукова організація самостійної роботи передбачає:

- Чітке планування і раціональний розподіл навчального часу, відведеного на самостійну роботу;

- Цілеспрямованість і свідому активність у вивченні програмного матеріалу, творчий пошук бола; досконалих способів оволодіння знаннями, вміннями і навички;

- Систематичність і послідовність підготовки;

- Організацію робочого місця;

- Самоконтроль і критичну оцінку своїх знань.

Планування самостійної роботи студента - обов'язкова умова наукової організації праці, запорука успішного освоєння навчально-програмного матеріалу, вмілого поєднання навчання з виконанням службових обов'язків.

Самостійні заняття без суворої системності дезорганізують роботу, роблять її малоефективною.

Студент повинен складати на кожен рік індивідуальний план самостійної роботи.

Щоб підготувати план самостійної роботи, студенту потрібно зарахувати загальний бюджет вільного часу, розрахувати також, скільки він може займатися щодня, скільки часу буде потрібно на дисципліну, виходячи з її обсягу, труднощів засвоєння та інших особливостей.

Самостійна робота студента складається з вивчення навчальної та спеціальної літератури, як основний, так і додаткової, нормативного матеріалу, конспектування джерел, узагальнення практики застосування чинного законодавства, підготовки письмових - курсових і контрольних - робіт, наукових доповідей, рефератів, повідомлень.

Основне в самостійній роботі студента - це його робота над книгою, вивчення нормативного матеріалу, виконання різного роду практичних завдань.

Навички самостійної роботи з'являються в ході повсякденного навчання, активної участі в навчальному процесі завдяки слухання лекцій, підготовці до семінарів, спілкування з викладачами під час консультації, бесід і т. Д.

Методи і прийоми самостійної роботи студентів повинні бути гнучкими, індивідуальними і, зрозуміло, специфічними в залежності від характеру навчальної дисципліни, курсу, на якому навчається студент, загальнотеоретичного і професійного рівня його підготовки, для самостійної підготовки студент може користуватися електронними інформаційними системами сучасними професійними (нормативними ) базами даних (КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс, Дельта і ін.), з інформаційними, довідковими та пошуковими системами (Яндекс, Rambler, Апорт! Google), з ін .:

1. Інформаційна правова система Гарант http://www.garant.ru/

2. Довідково-правова система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

3. Інформаційна правова система «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru/освітні технології | Перша частина контрольних завдань

Компетенційні вимоги до результатів навчання. | Місце навчальної дисципліни в структурі ООП | Для студентів заочної форми навчання | програма курсу | Довкілля. | ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА | Список додаткових нормативних правових актів і літератури | Список основних нормативних правових актів і літератури | Список додаткових нормативних правових актів і літератури | А. Перша частина іспиту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати