Головна

ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

  1. B - права на страхову виплату переходять до нового власника автоматично;
  2. I СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА, ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. I.2.3) Система римського права.
  5. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  6. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  7. I.4. Джерела римського права

1. Поняття і особливості джерел екологічного права.

2. Система джерел екологічного права.

3. Конституційні основи екологічного права.

4. Закон як джерело екологічного права. Законодавство Російської Федерації і суб'єктів Федерації. Нормативний договір як джерело екологічного права.

5. Структура екологічного законодавства. Федеральний закон "Про охорону навколишнього середовища" в системі екологічного законодавства.

6. екологізуватися нормативні акти інших галузей права в системі джерел екологічного права.

7. Міжнародні правові акти як джерела екологічного права.

Список основних нормативних правових актів і літератури

Про охорону навколишнього середовища: Федеральний закон від 10 січня 2002 року №7-ФЗ з ізм. і доп. від 9 травня 2005 року // Відомості Верховної. 2002. №2. Ст. 133; 2005. №19. Ст.1752

1. Боголюбов С. А. Екологічне право: Підручник для вузів. - М .; Вища освіта, 2008. - 485с.

2. Бринчук М. М. Екологічне право: Підручник. - М .: МАУП, 2000. - 688с.

3. Бринчук М. М. Екологічне право: Підручник. -М., МАУП, 2005. - 670с.

4. Бистров Г. Є. Екологічне право. Підручник. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2007. - 656с.

5. Веденін Н. Н. Екологічне право: Підручник. - М .: ТК Велбі, Видавництво Проспект, 2008. - 336с.

6. Голиченков А. К. Коментар до земельного кодексу. - Москва: Видавництво БЕК, 2002. - 448c.

7. Дубовик О. Л. Екологічне право: Підручник М .; ТК Велбі, изд-во Проспект, 2003. - 584с.

 Довкілля. | Список додаткових нормативних правових актів і літератури

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО | Компетенційні вимоги до результатів навчання. | Місце навчальної дисципліни в структурі ООП | Для студентів заочної форми навчання | програма курсу | Список основних нормативних правових актів і літератури | Список додаткових нормативних правових актів і літератури | освітні технології | Самостійна робота студента | Перша частина контрольних завдань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати