На головну

Довкілля.

  1. Аналіз зовнішнього середовища.
  2. Аналіз діючої в Україні системи платежів за забруднення навколишнього середовища і шляхи її вдосконалення
  3. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  4. Аналіз макросередовища.

Поняття і види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

Поняття і склад екологічного правопорушення.

Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення і порядок її застосування.

Кримінальна відповідальність за екологічні злочини.

Інші види відповідальності за екологічні правопорушення.

Відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням.


ТЕМА 9. Лекція: ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОМИСЛОВОСТІ, ЕНЕРГЕТИКИ І ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні проблеми охорони навколишнього середовища в промисловості.

Екологічні вимоги при розміщенні і будівництві промислових об'єктів.

Екологічні вимоги, що пред'являються в процесі експлуатації промислових об'єктів. Екологічна паспортизація промислових підприємств.

Правове регулювання розміщення промислових відходів.

Екологічні вимоги до розміщення і експлуатації енергетичних об'єктів.

Правові заходи охорони навколишнього середовища і здоров'я людини при використанні радіоактивних речовин і матеріалів.

Правові проблеми переробки та захоронення радіоактивних та інших речовин і мікроорганізмів.

Екологічні вимоги, що пред'являються до військових і оборонних об'єктах і військовій техніці.

ТЕМА 10. Лекція: ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Основні напрямки охорони навколишнього середовища в сільському господарстві.

Правові заходи охорони земель сільськогосподарського призначення від забруднення, виснаження, нераціонального використання.

Екологічні вимоги при проведенні меліоративних робіт.

Екологічні вимоги при використанні хімічних речовин в сільському і лісовому господарстві.

ТЕМА 11. Лекція: ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА на територіях міських і сільських населених пунктів

Екологічні вимоги до планування і забудову міст.

Правові заходи санітарної охорони міських і сільських поселень. Вимоги в області охорони навколишнього середовища при поводженні з відходами виробництва та споживання.

Вимоги в області охорони навколишнього середовища при встановленні захисних і охоронних зон.

 програма курсу | ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО | Компетенційні вимоги до результатів навчання. | Місце навчальної дисципліни в структурі ООП | Для студентів заочної форми навчання | Список додаткових нормативних правових актів і літератури | Список основних нормативних правових актів і літератури | Список додаткових нормативних правових актів і літератури | освітні технології | Самостійна робота студента | Перша частина контрольних завдань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати