На головну

програма курсу

  1. B. Кратологіческій теорія дискурсу
  2. C. Семіотичні концепції дискурсу
  3. D. Соціально-комунікативна трактування дискурсу
  4. E. Постмодерна теорія дискурсу
  5. G. Теорія наративного дискурсу
  6. G9.1 Програма навчання фахівців оперативного реагування (First Responders)
  7. H. Дискурсологія як міждисциплінарна наука про дискурсах

Тема 1. Лекція: предмет і система екологічного права Російської Федерації

Сутність екологічної проблеми. Причини виникнення. Шляхи вирішення.

Історична обумовленість екологічного права.

Концепції екологічного права.

Місце екологічного права в системі національного права Росії. Поняття і предмет російського екологічного права.

Норми екологічного права і екологічні правовідносини.

Система і структура екологічного права.

Основні принципи екологічного права.

ТЕМА 2. Лекція: ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Поняття і особливості джерел екологічного права.

Система джерел екологічного права.

Конституційні основи екологічного права.

Закон як джерело екологічного права. Законодавство Російської Федерації і суб'єктів Федерації. Нормативний договір як джерело екологічного права.

Структура екологічного законодавства. Федеральний закон "Про охорону навколишнього середовища" в системі екологічного законодавства.

Екологізованих нормативні акти інших галузей права в системі джерел екологічного права.

Міжнародні правові акти як джерела екологічного права.

ТЕМА 3. Лекція: ОБ'ЄКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Поняття, види об'єктів екологічного права.

Довкілля як об'єкт охорони і використання.

Поняття і функції природних об'єктів. Види природних об'єктів. Природні ресурси, природні комплекси. Фонди природних ресурсів.

Право природокористування: поняття, види. Право загального та спеціального природокористування. Основні принципи і підстави виникнення права спеціального природокористування.

Права і обов'язки природокористувачів щодо раціонального використання та охорони природних ресурсів.

ТЕМА 4. Лекція: ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНШИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Поняття, значення прав і обов'язків у сфері охорони навколишнього середовища в системі прав і обов'язків людини і громадянина.

Права громадян:

Право на сприятливе навколишнє середовище.

Право на інформацію про стан навколишнього середовища.

Право на відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням.

Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього середовища: поняття, види, особливості правового регулювання.

Обов'язки держави, муніципальних органів, органів місцевого самоврядування щодо забезпечення екологічних прав громадян та їх об'єднань.

Права і обов'язки громадських та інших некомерційних об'єднань в галузі охорони навколишнього середовища.

Гарантія та захист екологічних прав громадян.

ТЕМА 5. Лекція: УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯДля студентів заочної форми навчання | Довкілля.

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО | Компетенційні вимоги до результатів навчання. | Місце навчальної дисципліни в структурі ООП | ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА | Список додаткових нормативних правових актів і літератури | Список основних нормативних правових актів і літератури | Список додаткових нормативних правових актів і літератури | освітні технології | Самостійна робота студента | Перша частина контрольних завдань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати