На головну

Для студентів заочної форми навчання

  1. G9.1 Програма навчання фахівців оперативного реагування (First Responders)
  2. HTML-форми (GET і POST)
  3. I етап - вивчення теоретичних основ технології різнорівневого навчання.
  4. I. Очна форма навчання.
  5. II. Наука як процес пізнання. Форми і методи наукового пізнання. Структура естественнoнаучного пізнання
  6. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  7. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.
 Розділи (теми) дисципліни  Кількість залікових одиниць і годин за видами навчальних занять (за навчальним планом)
 лекції  семінари  З / р
 1.  Предмет і система екологічного права.  
 2.  Джерела екологічного права  
 3.  Об'єкти екологічного права
 4.  Права і обов'язки громадян, громадських організацій та інших некомерційних об'єднань в галузі охорони навколишнього середовища   -
 5.  Управління в сфері регулювання екологічних відносин   -
 6.  Організаційний механізм охорони навколишнього середовища   -
 7.  Економічний механізм охорони навколишнього середовища   -
 8 ..  Правовий механізм охорони навколишнього середовища  
 9.  Правова охорона навколишнього середовища в промисловості, енергетиці та військової діяльності   -
 10.  Правова охорона навколишнього середовища в сільському господарстві   -
 11.  Правова охорона навколишнього середовища на територіях міських і сільських населених пунктів   -
 12.  Правовий режим природних об'єктів, що знаходяться під особливою охороною.   -
 13.  Правовий режим зон екологічного лиха і зон надзвичайних ситуацій.   -
 14.  Міжнародно-правовий механізм охорони навколишнього середовища   -
 15.  Правове регулювання охорони навколишнього середовища в зарубіжних країнах.   -
   всього

програма курсуМісце навчальної дисципліни в структурі ООП | програма курсу

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО | Компетенційні вимоги до результатів навчання. | Довкілля. | ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА | Список додаткових нормативних правових актів і літератури | Список основних нормативних правових актів і літератури | Список додаткових нормативних правових актів і літератури | освітні технології | Самостійна робота студента | Перша частина контрольних завдань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати