На головну

модель Курно

  1. F. Включити класичну модель доступу
  2. HONDA: МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ
  3. I.2.1. 1. Модель переваг несхильність до ризику боку
  4. I.2.1. 2. Модель оцінки впливу стимулювання
  5. II. Навчально-інформаційна модель
  6. II.4. Вертикальний зовнішній ефект і ефективний обсяг торгівлі (модель подвійної маржіналізаціі)
  7. III.3. Горизонтальна просторова диференціація (модель лінійного міста)
 
 

модель Курно - Модель рівноваги в умовах некооперовані олігополії.

Дана модель була розроблена французьким економістом і математиком Огюстеном Курно (Augustin Cournot, Recherches sur les Principes Mathematiques de la Theorie des richesses, 1838).

Вихідні умови і основне завдання моделі

На ринку діють дві схожі фірми (ситуація дуополии), Кожна з к????их володіє джерелом мінеральної води, к????ий вона може розробляти з однаковими витратами. Варто сказати, для простоти вони прийняті рівними нулю. Мінеральну воду фірми реалізують на ринку. Ринковий попит відомий і має вигляд лінійної функції:

Р = a-bQ.

Сукупний обсяг виробництва двох фірм:

Q = Q1 + Q2.

Варто сказати, що кожна фірма прагне до максимізації прибутку, виходячи з незмінності обсягу випуску конкурента, незалежно від того, який обсяг вибере вона сама (іншими словами, обсяг випуску конкурента приймається як задана величина). Наприклад, якщо фірма 1 вважає, що можливий обсяг випуску фірми 2 дорівнює нулю (тобто вона буде єдиним виробником і попит на її продукцію збігається з ринковим попитом), то вона виробляє в точці оптимуму один обсяг. У разі якщо можливий обсяг випуску фірми 2 буде більше, то фірма 1 скоректує ???й випуск виходячи із залишкового попиту (ринковий попит мінус попит на продукцію фірми 2), тобто справить в точці оптимуму дещо менше. І, нарешті, якщо фірма 1 вважає, що її конкурент покриває всі 100% ринкового попиту, її оптимальний випуск дорівнюватиме нулю.

Виходячи з усього вище сказаного, ми приходимо до висновку, що оптимальний обсяг виробництва фірми 1 буде змінюватися в залежності від того, як на її думку зростатиме обсяг випуску фірми 2.

Основне завдання моделі - Визначити при якому обсязі випуску обидві фірми досягають рівноваги.диференціація продукту | рішення моделі

| ДЖЕРЕЛА монопольної влади | Еластичність ринкового попиту | Число фірм на ринку | Взаємодія між фірмами | Тема 8. Ринкова влада та принципи ціноутворення | Що розуміють під ціновою дискримінацією? | Коли і чому товар продається за однаковими цінами. Єдина ціна товарного ринку. | Умови, необхідні для проведення цінової дискримінації. | Типи цінової дискримінації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати