V. Порядок обробки персональних даних в автоматизованих інформаційних системах | VII. Терміни обробки і зберігання персональних даних | VIII. Порядок знищення персональних даних при досягненні цілей обробки або при настанні інших законних підстав | IX. Розгляд запитів суб'єктів персональних даних або їх представників | XI. Відповідальний за організацію обробки персональних даних | Департамент управління справами | Відділ бюджетного обліку, зведеної бюджетної звітності | Департамент управління справами | огляд документа |

загрузка...
загрузка...
На головну

II. Умови і порядок обробки персональних даних у зв'язку з реалізацією службових або трудових відносин

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. I. Інтерпретація даних за шкалами термінальних цінностей
  3. II. Інтерпретація даних за шкалами життєвих сфер
  4. II. Паризька мирна конференція 1919 р р Створення Версальської системи міжнародних відносин в Європі.
  5. II. Порядок виконання курсової роботи
  6. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.

Правила обробки персональних даних в Міністерстві праці та соціального захисту Російської Федерації

I. Загальні положення

1. Правила обробки персональних даних в Міністерстві праці та соціального захисту Російської Федерації (далі - Міністерство), встановлюють процедури, спрямовані на виявлення та запобігання порушенням законодавства Російської Федерації в області персональних даних, а також визначають для кожної мети обробки персональних даних зміст оброблюваних персональних даних , категорії суб'єктів, персональні дані яких обробляються, терміни їх обробки і зберігання, порядок знищення при досягненні цілей обробки або при настанні інших законних підстав.

2. Обробка персональних даних в Міністерстві виконується з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів і включає збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення , блокування, видалення, знищення персональних даних суб'єктів, персональні дані яких обробляються в Міністерстві.

3. Правила визначають політику Міністерства як оператора, який здійснює обробку персональних даних і визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

4. Правила розроблені відповідно до Трудового кодексу Російської Федерації (Відомості Верховної Ради України, 2002 № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014, 3033; 2003 № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст . 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. тисяча сімсот п'ятьдесят-дві; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34 ; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 3613, 3616; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; 2010, № 31, ст. 4196; № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4586, 4590, 4591, 4596; № 45, ст. 6333, 6335; № 48, ст. 6730, 6735; № 49, ст. 7031; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 50, ст. 6954, 6957, 6959; № 53, ст. 7605; 2013, № 14, ст. 1666, 1668; № 19, ст. 2322, 2326, 2329; № 23, ст. 2866, 2883; № 27, ст. 3449, 3454, 3477; № 30, ст. 4037; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6986), Федеральним законом від 27 липня 2006 № 152-ФЗ "Про персональних даних" (далі - Федеральний закон "Про персональних даних"), Федеральним законом від 27 липня 2006 № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації "(Відомості Верховної Ради України, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, 6963), Федеральним законом від 27 липня 2004 № 79-ФЗ " Про державну цивільну службу Російської Федерації "(Відомості Верховної Ради України, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, №13, ст. одна тисяча сто вісімдесят шість; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597,3624; № 48, ст. 5719; № 51, ст. 6150, 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; 2011, № 1, ст. 31; № 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7337; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7620, 7652; 2013, № 14, ст. 1665; № 19, ст. 2326, 2329; № 23, ст. 2874; № 27, ст. 3441, 3462, 3477; № 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 49; ст. 6351; № 52, ст. 6961) (далі - Федеральний закон "Про державну цивільну службу Російської Федерації"), Федеральним законом від 25 грудня 2008 року № 273-ФЗ "Про протидію корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2008, № 52, ст. 6228; 2011 , № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031; № 52, ст. 6961) (далі - Федеральний закон "Про протидію корупції"), Федеральним законом від 27 липня 2010 року № 210-ФЗ "Про організацію надання державних та муніципальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 14 , ст. 1651; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52 ст. 6952, 6961, 7009) (далі - Федеральний закон "Про організацію надання державних та муніципальних послуг "), Федеральним законом 2 травня 2006 № 59-ФЗ" Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації "(Відомості Верховної Ради України, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2013, № 19, ст. 2307; № 27, ст. 3474) (далі - Федеральний закон "Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації"), Указом Президента Російської Федерації від 30 травня 2005 № 609 "Про затвердження Положення про персональні дані державного цивільного службовця Російської Федерації та веденні його особової справи" (Офіційний вісник законодавства Російської Федерації, 2005, № 23, ст. 2242; 2008, № 43, ст. 4921), постановами Уряду Російської Федерації від 1 листопада 2012 року № 1119 "Про затвердження вимог до захисту персональних даних під час їх обробки в інформаційних системах персональних даних "(Відомості Верховної Ради України, 2012, № 45, ст. 6257), від 6 липня 2008 року № 512" Про затвердження вимог до матеріальних носіїв біометричних персональних даних і технологій зберігання таких даних поза інформаційних систем персональних даних "(Відомості Верховної Російської Федерації, 2008, № 28, ст. 3384; 2012, № 53, ст. 7958), від 15 вересня 2008 року № 687 "про затвердження Положення про особливості обробки персональних даних, що здійснюється без використання засобів автоматизації" (Відомості Верховної Ради Федерації, 2008, № 38, ст. 4320), від 21 березня 2012 року № 211 "Про затвердження переліку заходів, спрямованих на забезпечення виконання обов'язків, передбачених Федеральним законом" Про персональних даних "та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, операторами, які є державними або муніципальними органами" ( Відомості Верховної Ради України, 2012, № 14, ст. 1626; 2013, № 30, ст. 4116), від 27 січня 2009 р № 63 "Про надання федеральним державним цивільним службовцям одноразової субсидії на придбання житлового приміщення" (Відомості Верховної Ради Федерації, 2009, № 6, ст. 739; № 51, ст. 6328; 2010, № 9, ст. 963; № 52, ст. 7104; 2013, № 13, ст. 1559; № 39, ст. 4985) , наказом Роскомнадзора від 5 вересня 2013 р № 996 "Про затвердження вимог та методів по знеособлення персональних даних" (зареєстровано в Мін'юсті Росії 10 вересня 2013 року, реєстраційний № 29935).

5. Суб'єктами персональних даних є федеральні державні цивільні службовці Міністерства (далі - цивільні службовці Міністерства), федеральні державні цивільні службовці, які заміщають посади федеральної державної цивільної служби (далі - цивільна служба) керівника і заступників керівників Федеральної служби з праці та зайнятості (далі - Федеральна служба), керівників територіальних органів Федеральної служби (далі - цивільні службовці Федеральної служби та територіальних органів), керівники та заступники керівників державних позабюджетних фондів, діяльність яких координує Міністерство (далі - фонди), керівники підвідомчих Міністерству установ і підприємств (далі - підвідомчі організації) , громадяни, які претендують на заміщення вакантних посад цивільної служби, посад керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій, а також громадяни та організації, які звернулися до Міністерства у зв'язку з наданням державних послуг, виконанням державних функцій.

6. Обробка персональних даних в Міністерстві здійснюється з дотриманням принципів і умов, передбачених Правилами та законодавством Російської Федерації в області персональних даних.

II. Умови і порядок обробки персональних даних у зв'язку з реалізацією службових або трудових відносин

7. Персональні дані суб'єктів персональних даних, зазначених у пункті 5 Правил, обробляються з метою забезпечення кадрової роботи, в тому числі з метою сприяння в проходженні цивільної служби, сприяння у виконанні здійснюваної роботи, формування кадрового резерву цивільної служби, навчання і посадового зростання, обліку результатів виконання цивільними службовцями Міністерства та цивільними службовцями Федеральної служби та територіальних органів посадових обов'язків, забезпечення особистої безпеки цивільних службовців Міністерства і цивільних службовців Федеральної служби та територіальних органів, керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій і членів їх сімей, забезпечення встановлених законодавством Російської Федерації умов праці, гарантій і компенсацій, збереження належного їм майна, а також з метою протидії корупції, надання громадянам державних послуг, які надаються Міністерством, і виконання державних функцій.

8. З метою, зазначених у пункті 7 Правил, обробляються наступні категорії персональних даних цивільних службовців Міністерства, цивільних службовців Федеральної служби та територіальних органів, керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій, громадян, які претендують на заміщення вакантних посад цивільної служби, а також громадян, які претендують на заміщення посад керівників і заступників керівників фондів та керівників підвідомчих організацій:

1) прізвище, ім'я, по батькові (у тому числі попередні прізвища, імена та (або) по батькові, в разі їх зміни);

2) число, місяць, рік народження;

3) місце народження;

4) відомості про громадянство (в тому числі попередні громадянства, інші громадянства);

5) вид, серія, номер документа, що посвідчує особу, дата видачі, найменування органу, що видав його;

6) адресу і дата реєстрації за місцем проживання (місцем перебування), адреса фактичного проживання;

7) номер контактного телефону або відомості про інші способи зв'язку;

8) реквізити страхового свідоцтва обов'язкового пенсійного страхування;

9) ідентифікаційний номер платника податків;

10) реквізити страхового медичного полісу обов'язкової медичного страхування;

11) реквізити свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;

12) відомості про сімейний стан, склад сім'ї та про близьких родичів (у тому числі колишніх);

13) відомості про трудову діяльність;

14) відомості про військовий облік і реквізити документів військового обліку;

15) відомості про освіту (коли і які освітні, наукові та інші організації закінчив, номери документів про освіту, напрям підготовки або спеціальність по документу про освіту, кваліфікація);

16) відомості про наукового ступеня;

17) відомості про володіння іноземними мовами, рівень володіння;

18) відомості про відсутність у громадянина захворювання, що перешкоджає надходженню на державну цивільну службу або її проходженню;

19) фотографія;

20) відомості про проходження цивільної служби (роботи), в тому числі: дата, підстави надходження на цивільну службу (роботу) і призначення на посаду цивільної служби, дата, підстави призначення, переведення, переміщення на іншу посаду цивільної служби (роботи), найменування заміщаються посад цивільної служби із зазначенням структурних підрозділів, розміру грошового утримання (заробітної плати), результатів атестації на відповідність замещаемой посади цивільної служби, а також відомості про колишнє місце роботи;

21) відомості, що містяться в службовому контракті, додаткових угодах до службового контракту;

22) відомості про перебування за кордоном;

23) відомості про класному чині цивільної служби Російської Федерації (дипломатичному ранзі, військовому чи спеціальному званні, класному чині правоохоронної служби, класному чині цивільної служби суб'єкта Російської Федерації), кваліфікаційному розряді цивільної служби (кваліфікаційному розряді або класному чині муніципальної служби);

24) відомості про наявність чи відсутність судимості;

25) відомості про оформлені допуски до державної таємниці;

26) відомості про державні нагороди, інших нагороди і відзнаки;

27) відомості про професійну перепідготовку та (або) підвищення кваліфікації;

28) відомості про щорічні оплачувані відпустки, навчальні відпустки і відпустки без збереження грошового утримання;

29) відомості про доходи, витрати, про майно і зобов'язання майнового характеру;

30) номер розрахункового рахунку;

31) номер банківської карти;

32) інші персональні дані, необхідні для досягнення цілей, передбачених пунктом 7 Правил.

9. Обробка персональних даних і біометричних персональних даних цивільних службовців Міністерства, цивільних службовців Федеральної служби та територіальних органів, керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій, громадян, які претендують на заміщення вакантних посад цивільної служби, керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій , здійснюється без згоди зазначених громадян в рамках цілей, визначених пунктом 7 Правил, відповідно до пункту 2 частини 1 статті 6 та частиною 2 статті 11 Федерального закону "Про персональні дані" та положеннями Федерального закону "Про державну цивільну службу Російської Федерації", Федерального закону "Про протидію корупції", Трудовим кодексом Російської Федерації.

10. Обробка спеціальних категорій персональних даних цивільних службовців Міністерства, цивільних службовців Федеральної служби та територіальних органів, керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій, громадян, які претендують на заміщення вакантних посад цивільної служби, а також громадян, які претендують на заміщення посад керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій, здійснюється без згоди зазначених громадян в рамках цілей, визначених пунктом 7 Правил, відповідно до підпункту 2.3 пункту 2 частини 2 статті 10 Федерального закону "Про персональні дані" та положеннями Трудового кодексу Російської Федерації, за винятком випадків отримання персональних даних працівника у третю сторону (відповідно до пункту 3 статті 86 Трудового кодексу Російської Федерації потрібна письмова згода керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій і громадян, що претендують на заміщення зазначеної посади).

11. Обробка персональних даних цивільних службовців Міністерства, цивільних службовців Федеральної служби та територіальних органів, керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій, громадян, які претендують на заміщення вакантних посад цивільної служби, посад керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій, здійснюється за умови отримання згоди зазначених громадян в наступних випадках:

1) при передачі (поширення, надання) персональних даних третім особам у випадках, не передбачених чинним законодавством Російської Федерації про державну цивільну службу;

2) під час транскордонного передачі персональних даних;

3) при прийнятті рішень, що породжують юридичні наслідки щодо зазначених громадян або іншим чином зачіпають їх права та законні інтереси, на підставі виключно автоматизованої обробки їх персональних даних.

12. У випадках, передбачених пунктом 11 Правил, згода суб'єкта персональних даних оформляється в письмовій формі, якщо інше не встановлено Федеральним законом "Про персональних даних".

13. Обробка персональних даних цивільних службовців Міністерства, цивільних службовців Федеральної служби та територіальних органів, керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій, громадян, які претендують на заміщення вакантних посад цивільної служби, а також громадян, які претендують на заміщення посад керівників і заступників керівників фондів , керівників підвідомчих організацій, здійснюється відділом державної служби і кадрів і відділом профілактики корупційних та інших правопорушень Департаменту управління справами Міністерства (далі - кадрова служба) і включає в себе наступні дії: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна ), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

14. Збір, запис, систематизація, накопичення і уточнення (оновлення, зміна) персональних даних цивільних службовців Міністерства, цивільних службовців Федеральної служби та територіальних органів, керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій, громадян, які претендують на заміщення вакантних посад цивільної служби, а також громадян, які претендують на заміщення посад керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій, здійснюється шляхом:

1) безпосереднього отримання оригіналів необхідних документів (заява, трудова книжка, анкета, інші документи, що надаються в кадрову службу);

2) копіювання оригіналів документів;

3) внесення відомостей в облікові форми (на паперових та електронних носіях);

4) формування персональних даних в ході кадрової роботи;

5) внесення персональних даних в інформаційні системи Міністерства, використовувані кадровою службою.

15. У разі виникнення необхідності отримання персональних даних цивільних службовців Міністерства, цивільних службовців Федеральної служби та територіальних органів, керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій у третьої сторони слід сповістити про це цивільний службовців Міністерства, цивільних службовців Федеральної служби та територіальних органів або керівників або заступників керівників фонду, керівників підвідомчих організації заздалегідь, отримати їх письмову згоду і повідомити їм про цілі, передбачуваних джерелах і способи отримання персональних даних.

16. Забороняється отримувати, обробляти і долучати до особової справи громадянського службовця, керівника або заступника керівника фонду, керівника підвідомчої організації персональні дані, не передбачені пунктом 8 Правил, в тому числі що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, інтимної життя.

17. При зборі персональних даних федеральний державний цивільний службовець кадрової служби (далі - цивільний службовець кадрової служби), який здійснює збір (отримання) персональних даних безпосередньо від цивільних службовців Міністерства, цивільних службовців Федеральної служби та територіальних органів, керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій, громадян, які претендують на заміщення вакантних посад цивільної служби, а також громадян, які претендують на заміщення посад керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій, зобов'язаний роз'яснити зазначеним суб'єктам персональних даних юридичні наслідки відмови надати їх персональні дані.

18. Передача (розповсюдження, надання) і використання персональних даних цивільних службовців Міністерства, цивільних службовців Федеральної служби та територіальних органів, керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій, громадян, які претендують на заміщення вакантних посад цивільної служби, а також громадян, які претендують на заміщення посад керівників і заступників керівників фондів, керівників підвідомчих організацій, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законодавством Російської Федерації.

III. Умови і порядок обробки персональних даних федеральних державних цивільних службовців Міністерства у зв'язку з розглядом питання про надання одноразової субсидії на придбання житлового приміщення

19. У Міністерстві здійснюється обробка персональних даних цивільних службовців Міністерства у зв'язку з розглядом питання про надання одноразової субсидії на придбання житлового приміщення (далі - субсидія).

20. Перелік персональних даних, що підлягають обробці в зв'язку з наданням субсидії, включає в себе:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) вид, серію, номер документа, що посвідчує особу, найменування органу, що видав його, дату видачі;

3) адреса місця проживання (адреса постійної реєстрації, адреса тимчасової реєстрації, адреса фактичного місця проживання);

4) відомості про склад сім'ї;

5) персональні дані, що містяться у виписці з будинкової книги, копіях фінансового особового рахунку, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дитини (дітей), трудової книжки, документів про наявність у власності цивільного службовця і (або) членів його сім'ї житлових приміщень, крім житлового приміщення, в якому вони зареєстровані (з наданням при необхідності їх оригіналів), документа, що підтверджує право на додаткову площу житлового приміщення;

6) інші персональні дані, передбачені законодавством Російської Федерації.

21. Обробка персональних даних цивільних службовців Міністерства при постановці на облік для отримання субсидії здійснюється на підставі заяви цивільного службовця Міністерства, який поданий на ім'я Міністра праці та соціального захисту Російської Федерації (далі - Міністр) в Комісію Міністерства з розгляду питань про постановку на облік федеральних державних цивільних службовців для отримання одноразової субсидії на придбання житлового приміщення (далі - Комісія Міністерства).

22. Обробка персональних даних цивільних службовців Міністерства у зв'язку з наданням субсидії, зокрема збір, запис, систематизація, накопичення і уточнення (оновлення, зміна) персональних даних, здійснюється цивільними службовцями Міністерства, що входять до складу Комісії Міністерства, шляхом:

1) отримання оригіналів необхідних документів;

2) надання завірених в установленому порядку копій документів.

23. Передача (розповсюдження, надання) і використання персональних даних цивільних службовців Міністерства, отриманих у зв'язку з наданням субсидії, здійснюється лише у випадках і в порядку, передбачених законодавством Російської Федерації.МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ | IV. Умови і порядок обробки персональних даних, необхідних у зв'язку з наданням державних послуг і виконанням державних функцій
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати