На головну

Сутність і склад основних фондів підприємства

  1. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  2. I етап бюджетного процесу - складання проектів бюджетів
  3. I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).
  4. II Виміряти середньоквадратичне значення змінної складової, середньоквадратичне діюче і амплітудне напруги після випрямляча для різних навантажень.
  5. II Виміряти середньоквадратичне значення змінної складової, середньоквадратичні діючі і амплітудне напруги після випрямляча для різних навантажень.
  6. II Перелік і склад виконуваних робіт
  7. II.1. Особливості проходження переддипломної практики на підприємствах різних галузей і форм власності

Основні фонди - це сукупність засобів праці, що функціонують в незмінній натуральній формі протягом тривалого часу і переносять свою вартість на готовий продукт частинами, у міру зносу.

єдине угруповання осн фондів:

Земельні ділянки; будівлі; споруди; Передавальні пристрої; Машини та обладнання (Силові і раб машини і обладнання); Транспортні засоби худобина.

За своїм призначенням основні фонди підрозділяються на виробничі, тобто призначені для використання у виробничому процесі, і невиробничі, які використовуються для задоволення культурно-побутових та інших потреб працівників

За рівнем участі у виробничому процесі основні фонди діляться на активні і пасивні. Активна частина (машини, обладнання) безпосередньо впливає на виробництво, кількість і якість продукції (послуг). Пасивні елементи (будівлі, споруди) створюють необхідні умови для виробничого процесу.

Фізичний знос частково відновлюється шляхом ремонту, реконструкції та модернізації основних фондів. Моральний знос виявляється в тому, що застарілі фонди за своєю конструкцією, продуктивності, економічності, якості продукції, що випускається відстають від новітніх зразків. Тому періодично виникає необхідність заміни основних фондів, особливо їх активної частини. При цьому в сучасній економіці головним фактором, що визначає необхідність заміни, є моральний знос.

 Системи цін. види цін | Шляхи та резерви зниження собівартості продукції

Підприємство в умовах ринку. | | Виробнича структура підприємства | | Рентабельність роботи підприємства | | Облік і оцінка основних фондів | | Показники використання основних виробничих фондів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати