На головну

Рентабельність роботи підприємства

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  4. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  5. I. Мета роботи
  6. II. Виконання роботи
  7. II. ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Для оцінки рівня ефективності роботи підприємства одержуваний результат зіставляється з витратами або використовуваними ресурсами. Порівняння прибутку з витратами означає рентабельність або, точніше, норму рентабельності.

На практиці використовуються два варіанти вимірювання норми рентабельності. Це відношення прибутку до поточних витрат - витрат підприємства (собівартості) або до авансованих вкладень (основним виробничим фондам і оборотних коштів). Обидва вимірювача пов'язані між собою показником швидкості обороту авансованих вкладень.

 де Р - прибуток; Р'2, Р'2 - норма прибутку (перший і другий варіанти);

Фа, Фз - фонди авансування і фонди собівартості.

Оскільки число обертів  , то

Норму рентабельності підприємства можна розрахувати за такою формулою:

 де Ц - ціна одиниці продукції; С - собівартість продукції;

П - обсяг продукції; Фо - вартість основних виробничих фондів;

Фоб - обсяг оборотних коштів.

У практиці роботи підприємств застосовується ряд показників рентабельності.

1. Рентабельність продукції можна розрахувати по всій реалізованої продукції і по окремих її видах. У першому випадку вона визначається як відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво і реалізацію. У другому випадку визначається рентабельність окремих видів продукції. Вона залежить від ціни, по якій продукція реалізується споживачеві, і собівартості по даному її виду.

2. Рентабельність виробничих фондів розраховується як відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і матеріальних оборотних коштів. 3. Рентабельність вкладень у підприємство визначається за вартістю майна, наявного в його розпорядженні.|

Підприємство в умовах ринку. | | Виробнича структура підприємства | Системи цін. види цін | Сутність і склад основних фондів підприємства | Шляхи та резерви зниження собівартості продукції | Облік і оцінка основних фондів | | Показники використання основних виробничих фондів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати