На головну

Види контролю знань студентів

  1. I. Приблизний перелік питань рубіжного контролю.
  2. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  3. II. Структура управління служби технічного контролю якості.
  4. III. Матеріали для контролю знань.
  5. III. Програма проміжної атестації студентів
  6. IV. Форми і методи контролю. критерії оцінок
 № п / п  Вид контролю (вхідний, поточна успішність, проміжна атестація)  розділ №  Характеристика контрольних завдань
 форма  Кількість питань в завданні  Кількість незалежних варіантів
 1.  Поточна успішність  1-7  усне опитування    
 2.  проміжна атестація  1-7  Контрольна робота.  1-2  
 3.  Підсумкова успішність  1-7  Залік з оцінкою

__________

Для підсумкової атестації (квитки):

Екзаменаційний білет №1

1. Місце і роль цін і ціноутворення в господарському механізмі.

2. Правове регулювання ціноутворення: сутність, основні законодавчі та нормативні документи.

Екзаменаційний білет №3

1. Вплив втручання держави в ринкову рівновагу: податки, дотації, фіксовані ціни.

2. Мінова вартість товару: сутність, причини та умови виникнення, спосіб і характер прояву, види мінової вартості.

Екзаменаційний білет №9

1. Методи розрахунку собівартості: метод прямого нормативного калькулювання; метод калькулювання за аналогом; агрегатний метод.

2. Ціни на експортні товари: основні елементи цін, фактори, що впливають на їх рівень і динаміку.

_____________________________________________________________________________

Автор:

МГАВТ Зав. кафедрою БуиА доцент, к. е Н. ________________ А. В Колотовкін

(Підпис)

рецензент:

МГАВТ Зав. кафедрою ОПД проф. д. Е. Н. _________________ В. К. Ващенко

(Підпис)

Робоча програма розглянута і схвалена:

на засіданні кафедри від «___» _______________ 20 ___ р, протокол № _______

Зав. Кафедрою БуиА ______________ доцент, к. Е Н. А. В. Колотовкін

(Підпис)

на засіданні УМК факультету «___» _______________ 20 ___ р, протокол № _______

Голова УМК факультету _______________ _________________________

(Підпис) (П. І. Б.)Орієнтовна тематика контрольних робіт | КРИТИКА НА ПРАВИТЕЛІВ МУСУЛЬМАН
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати