Тест №1 1 | Тема 5 1 | Тема 6 1 | Тема 7 1 | Тема 8 1 | Question3 | Вкажіть розмір мінімального статутного капіталу (в млн. Руб.) Для страхової компанії, яка займається страхуванням, іншим, ніж страхування життя | Question9 | Question12 | Question15 |

загрузка...
загрузка...
На головну

Тест №3 1

Страховий брокер - це ...

   a. Експерти, які здійснюють огляд майна, що приймається на страхування, що визначають його вартість і прийнятну страхову суму.  
   b. Фізичні або юридичні особи, що представляють інтереси страховика при вирішенні питань, пов'язаних з врегулюванням заявлених страхувальником вимог по відшкодуванню збитку.  
   c. Висококваліфікований фахівець в області страхування, що має владні повноваження від керівництва страхової компанії приймати на страхування запропоновані ризики, визначати тарифні ставки та умови договору страхування цих ризиків.  
   d. Юридичні або фізичні особи, зареєстровані в установленому порядку як підприємці, що здійснюють посередницьку діяльність по страхуванню від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика.  

Question2

До комерційного страхування не належать такі види страхування:

   a. Соціальне страхування  
   b. взаємне страхування  
   c. сострахование  
   d. перестрахування  

Question3

Добровільна форма страхування будується на наступних принципах:

   a. Законом визначаються підлягають страхуванню об'єкти і найбільш загальні умови страхування.  
   b. Страхування завжди обмежена терміном страхування.  
   c. Страхування діє тільки при сплаті разового, або періодичних страхових внесків.  
   d. Застрахований не має права припинити страхування, незалежно від того сплачує він внески чи ні.  

Question4

Посредінікі на страховому ринку: сюрвеєри - це ...

   a. Експерти, які здійснюють огляд майна, що приймається на страхування, що визначають його вартість і прийнятну страхову суму.  
   b. Юридичні або фізичні особи, зареєстровані в установленому порядку як підприємці, що здійснюють посередницьку діяльність по страхуванню від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика.  
   c. Особи, які діють від імені, за рахунок і за дорученням страховика строго відповідно до наданих страховиком повноважень і вказівками.  
   d. Фізичні або юридичні особи, що представляють інтереси страховика при вирішенні питань, пов'язаних з врегулюванням заявлених страхувальником вимог по відшкодуванню збитку,  

Question5

Страхування здійснюється в формі:

   a. Добровільного і обов'язкового  
   b. добровільного  
   c. Всі відповіді вірні  
   d. обов'язкового  

Question6

У функції страхових агентів входить:

   a. Оформлення договорів страхування  
   b. На підставі їх висновків, страховик приймає рішення про можливість страхування того чи іншого об'єкта.  
   c. консультування страховтелей  
   d. Готує для страховиків експертні висновки про причини і обставини настання страхового випадку.  

Question7

На страховому ринку пропозиція можна оцінювати на основі:

   a. Асортименту страхового ринку  
   b. страхового поля  
   c. страхового інтересу  
   d. Ємності страхового ринку  

Question8

По обов'язковому страхуванню у відповідних законодавчих актах передбачені:

   a. франшиза  
   b. Страхова сума  
   c. Норми страхового забезпечення  
   d. Порядок встановлення страхових тарифів  
   e. суб'єкти страхування  

Question9

Товариствами взаємного страхування є ...

   a. Об'єднання страховиків для спільного страхування певних ризиків, перш за все для страхування небезпечних, великих і маловідомих ризиків.  
   b. Компанії здійснюють страхування одним страховиком, на визначених договором умовах, ризику виконання всіх або частини зобов'язань перед страхувальником у іншого страховика.  
   c. Об'єднання страховиків з метою забезпечення взаємодопомоги. Страхувальник одночасно є і страховиком.  

Question10

Обов'язкову форму страхування відрізняють наступні принципи:

   a. Страхове забезпечення залежить від бажання страхувальника.  
   b. Суцільний охоплення страхуванням зазначених у законі об'єктів страхування.  
   c. Встановлюється законом, згідно з яким страховик зобов'язаний застрахувати відповідні об'єкти, а страхувальник - вносити належні страхові платежі.  
   d. Страхування завжди обмежена терміном страхування.  

 Тест №2 1 | Тест 4 1
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати