Головна

 1 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Прийнятий Державною Думою 21 червня 2002 р

Схвалений Радою Федерації 10 липня 2002 р

ГАРАНТ:

Див. Коментарі до цього Федеральним законом

Глава I. Загальні положення

Стаття 1. Предмет регулювання цього Закону

Цей Закон визначає правовий статус іноземних громадян в Російській Федерації, а також регулює відносини між іноземними громадянами, з одного боку, і органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами зазначених органів, з іншого боку, що виникають у зв'язку з перебуванням (проживанням) іноземних громадян в Російській Федерації та здійсненням ними на території Російської Федерації трудової, підприємницької та іншої діяльності.

ГАРАНТ:

Див. Коментарі до статті 1 цього Закону

Стаття 2. Основні поняття

Інформація про зміни:

Федеральним законом від 24 листопада 2014 р N 357-ФЗ до пункту 1 статті 2 цього Закону внесені зміни, які набирають чинності з 1 січня 2015 р

Див. Текст пункту в попередній редакції

1. У цьому Законі застосовуються в такому значенні:

іноземний громадянин - Фізична особа, яка не є громадянином Російської Федерації і має докази наявності громадянства (підданства) іноземної держави;

особа без громадянства - Фізична особа, яка не є громадянином Російської Федерації і не має доказів наявності громадянства (підданства) іноземної держави;

запрошення на в'їзд в Російську Федерацію - Документ, в тому числі електронний документ, який є підставою для видачі іноземному громадянину візи або для в'їзду в Російську Федерацію в порядку, що не вимагає отримання візи, у випадках, передбачених федеральним законом або міжнародним договором Російської Федерації;

запрошуюча сторона - Федеральний орган державної влади, дипломатичного представництва і консульської установи іноземної держави в Російській Федерації, міжнародна організація і її представництво в Російській Федерації, представництво іноземної держави при міжнародній організації, що знаходиться в Російській Федерації, орган державної влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування, юридична особа, громадянин Російської Федерації і постійно проживають в Російській Федерації іноземний громадянин та особа без громадянства, а також інші мають відповідно до федеральним законом право звертатися з клопотанням про оформлення запрошення на в'їзд в Російську Федерацію органи, організації та фізичні особи, за клопотанням яких видано запрошення на в'їзд в Російську Федерацію іноземному громадянину чи особі без громадянства, які в'їхали в Російську Федерацію за візою, виданою на підставі такого запрошення, або безпосередньо за вказаною запрошення у випадках, передбачених федеральним законом або міжнародним договором Російської Федерації;

міграційна карта - Документ, який містить відомості про в'їжджають або прибули в Російську Федерацію іноземного громадянина або особу без громадянства і про термін їх тимчасового перебування в Російській Федерації, що підтверджує право іноземного громадянина або особи без громадянства, які прибули в Російську Федерацію в порядку, що не вимагає отримання візи, на тимчасове перебування в Російській Федерації, а також служить для контролю за тимчасовим перебуванням в Російській Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства;

ГАРАНТ:

Постановою Уряду РФ від 16 серпня 2004 N 413 затверджено Правила використання міграційної карти, а також міграційна карта, яка вводиться в дію з 1 січня 2005 р

дозвіл на тимчасове проживання - Підтвердження права іноземного громадянина або особи без громадянства тимчасово проживати в Російській Федерації до отримання посвідки на проживання, оформлене у вигляді позначки в документі, що засвідчує особу іноземного громадянина або особи без громадянства, або у вигляді документа встановленої форми, що видається в Російській Федерації особі без громадянства , який не має документа, що засвідчує його особу. Дозвіл на тимчасове проживання не може бути видано у формі електронного документа;

вид на проживання - Документ, виданий іноземному громадянинові або особі без громадянства на підтвердження їх права на постійне проживання в Російській Федерації, а також їх права на вільний виїзд з Російської Федерації та в'їзд в Російську Федерацію. Вид на проживання, виданий особі без громадянства, є одночасно і документом, що засвідчує його особу. Вид на проживання не може бути виданий у формі електронного документа;

законно знаходиться в Російській Федерації іноземний громадянин - Особа, яка має дійсні вид на проживання, або дозвіл на тимчасове проживання, або візу і (або) міграційну карту, або інші передбачені федеральним законом або міжнародним договором Російської Федерації документи, що підтверджують право іноземного громадянина на перебування (проживання) в Російській Федерації;

тимчасово перебуває в Російській Федерації іноземний громадянин - Особа, що прибула в Російську Федерацію на підставі візи або в порядку, що не вимагає отримання візи, і який отримав міграційну карту, але не має дозволу на проживання чи дозволу на тимчасове проживання;

тимчасово проживає в Російській Федерації іноземний громадянин - Особа, яка отримала дозвіл на тимчасове проживання;

який постійно проживає в Російській Федерації іноземний громадянин - Особа, яка отримала дозвіл на проживання;

трудова діяльність іноземного громадянина - Робота іноземного громадянина в Російській Федерації на підставі трудового договору або цивільно-правового договору на виконання робіт (надання послуг);

іноземний працівник - Іноземний громадянин, тимчасово перебуває в Російській Федерації та здійснює в установленому порядку трудову діяльність;

іноземний громадянин, зареєстрований як індивідуальний підприємець, - Іноземний громадянин, зареєстрований в Російській Федерації як індивідуального підприємця, що здійснює діяльність без утворення юридичної особи;

дозвіл на роботу - Документ, що підтверджує право іноземного громадянина, прибулого в Російську Федерацію в порядку, що вимагає отримання візи, і інших категорій іноземних громадян у випадках, передбачених цим Законом, на тимчасове здійснення на території Російської Федерації трудової діяльності;

патент - Документ, що підтверджує відповідно до цього Закону право іноземного громадянина, прибулого в Російську Федерацію в порядку, що не вимагає отримання візи, за винятком окремих категорій іноземних громадян у випадках, передбачених цим Законом, на тимчасове здійснення на території суб'єкта Російської Федерації трудової діяльності ;

депортація - Примусова висилка іноземного громадянина з Російської Федерації в разі втрати або припинення законних підстав для його подальшого перебування (проживання) в Російській Федерації;

іноземний громадянин, який прибув до Російської Федерації у порядку, що не вимагає отримання візи, - Іноземний громадянин, який прибув до Російської Федерації у порядку, що не вимагає отримання візи (за винятком іноземного громадянина, прибулого в Російську Федерацію без візи в порядку, встановленому для окремих категорій іноземних громадян (в тому числі власників дипломатичних або службових (офіційних) паспортів, пасажирів круїзних суден, членів екіпажів морських або річкових суден або інших транспортних засобів, осіб, які вчиняють транзитний проїзд через територію Російської Федерації, жителів прикордонних територій), а також іноземного громадянина, прибулого в Російську Федерацію без візи в порядку, встановленому в спеціальних цілях, включаючи торгівлю і господарську діяльність на прикордонних територіях, туризм, будівництво);

спеціальну установу - Спеціальний заклад федерального органу виконавчої влади, що здійснює правозастосовні функції, функції з контролю, нагляду та надання державних послуг у сфері міграції, або його територіального органу, призначене для утримання іноземних громадян і осіб без громадянства, які підлягають адміністративному видворенню за межі Російської Федерації або депортації, або іноземних громадян і осіб без громадянства, що підлягають передачі Російською Федерацією іноземній державі відповідно до міжнародного договору Російської Федерації про реадмісію, або іноземних громадян і осіб без громадянства, прийнятих Російською Федерацією від іноземної держави відповідно до міжнародного договору Російської Федерації про реадмісію, але не мають законних підстав для перебування (проживання) в Російській Федерації (далі також - іноземні громадяни, які підлягають реадмісії).

2. У цьому Законі поняття "іноземний громадянин" включає в себе поняття "особа без громадянства", За винятком випадків, коли федеральним законом для осіб без громадянства встановлюються спеціальні правила, що відрізняються від правил, встановлених для іноземних громадян.

ГАРАНТ:

Див. Коментарі до статті 2 цього Закону

Стаття 3. Законодавство про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації

Законодавство про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації грунтується на Конституції України і складається з цього Закону та інших федеральних законів. Поряд з цим правове становище іноземних громадян у Російській Федерації визначається міжнародними договорами Російської Федерації.

ГАРАНТ:

Див. Коментарі до статті 3 цього Закону

Стаття 4. Основи правового положення іноземних громадян в Російській Федерації

Іноземні громадяни користуються в Російській Федерації правами і несуть обов'язки нарівні з громадянами Російської Федерації, за винятком випадків, передбачених федеральним законом.

ГАРАНТ:

Див. Коментарі до статті 4 цього Закону

Стаття 5. Тимчасове перебування іноземних громадян в Російській Федерації

Інформація про зміни:

Федеральним законом від 28 грудня 2013 N 389-ФЗ до пункту 1 статті 5 цього Закону внесені зміни, які набирають чинності з 1 січня 2014 р

Див. Текст пункту в попередній редакції

1. Термін тимчасового перебування іноземного громадянина в Російській Федерації визначається терміном дії виданої йому візи, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

Термін тимчасового перебування в Російській Федерації іноземного громадянина, прибулого в Російську Федерацію в порядку, що не вимагає отримання візи, не може перевищувати дев'яносто діб сумарно протягом кожного періоду в сто вісімдесят діб, за винятком випадків, передбачених цим Законом, а також в разі, якщо такий строк не продовжений відповідно до цього закону.

Термін тимчасового перебування в Російській Федерації іноземного громадянина, прибулого в Російську Федерацію в порядку, що не вимагає отримання візи, і є висококваліфікованим фахівцем, і термін тимчасового перебування в Російській Федерації членів його сім'ї визначаються терміном дії дозволу на роботу, виданого такому висококваліфікованому фахівцеві відповідно до статтею 13.2 справжнього Федерального закону.

Інформація про зміни:

Федеральним законом від 20 квітня 2014 р N 71-ФЗ до пункту 2 статті 5 цього Закону внесені зміни

Див. Текст пункту в попередній редакції

2. Тимчасово перебуває в Російській Федерації іноземний громадянин зобов'язаний виїхати з Російської Федерації після закінчення терміну дії його візи чи іншого терміну тимчасового перебування, встановленого цим законом або міжнародним договором Російської Федерації, за винятком випадків, коли на день закінчення зазначених термінів йому продовжені термін дії візи або термін тимчасового перебування, або йому видані нова віза, або дозвіл на тимчасове проживання, або посвідку на проживання, або у нього прийняті заяву та інші документи, необхідні для отримання ним дозволу на тимчасове проживання в порядку, передбаченому статтею 6.1 цього закону, або у нього прийнято заяву про видачу повідомлення про можливість приєднання до громадянство Російської Федерації іноземного громадянина, визнаного носієм російської мови відповідно до статті 33.1 Федерального закону від 31 травня 2002 року N 62-ФЗ "про громадянство Російської Федерації", або заяву про видачу посвідки на проживання, або федеральним органом виконавчої влади, що здійснює правозастосовні функції, функції з контролю, нагляду та надання державних послуг у сфері міграції (далі - федеральний орган виконавчої влади в сфері міграції), прийнято клопотання роботодавця або замовника робіт (послуг) про залучення іноземного громадянина до трудової діяльності в якості висококваліфікованого фахівця або заяву роботодавця або замовника робіт (послуг) про продовження терміну дії дозволу на роботу, виданого такому висококваліфікованому фахівцеві відповідно до статті 13.2 справжнього Федерального закону, або клопотання освітньої організації, в якій іноземний громадянин навчається по основної професійної освітній програмі, яка має державну акредитацію, про продовження терміну тимчасового перебування в Російській Федерації такого іноземного громадянина.

Інформація про зміни:

Федеральним законом від 28 грудня 2013 р N 386-ФЗ до пункту 3 статті 5 цього Закону внесені зміни, які набирають чинності з 1 січня 2014 р

Див. Текст пункту в попередній редакції

3. Термін тимчасового перебування іноземного громадянина в Російській Федерації може бути відповідно продовжений або скорочений у випадках, якщо змінилися умови або перестали існувати обставини, у зв'язку з якими йому було дозволено в'їзд в Російську Федерацію. Термін тимчасового перебування іноземного громадянина в Російській Федерації скорочується в разі прийняття щодо неї в установленому порядку рішення про недозволені в'їзду в Російську Федерацію, а також в інших випадках, передбачених федеральним законом.

Інформація про зміни:

Федеральним законом від 24 листопада 2014 р N 357-ФЗ до пункту 4 статті 5 цього Закону внесені зміни, які набирають чинності з 1 січня 2015 р

Див. Текст пункту в попередній редакції

4. Рішення про продовження або скорочення терміну тимчасового перебування іноземного громадянина в Російській Федерації приймається федеральним органом виконавчої влади, котрі відають питаннями закордонних справ, або федеральним органом виконавчої влади в сфері міграції або його територіальними органами.

Порядок прийняття рішення про продовження або скорочення терміну тимчасового перебування іноземного громадянина в Російській Федерації встановлюється відповідно центральним органом виконавчої влади, котрі відають питаннями закордонних справ, і федеральним органом виконавчої влади в сфері міграції.

ГАРАНТ:

Див. Адміністративний регламент надання ФМС Росії адміністративної послуги з оформлення, видачі, продовження строку дії та відновленню віз іноземним громадянам та особам без громадянства, затверджений наказом ФМС Росії від 30 жовтня 2013 р N 430

Див. Адміністративний регламент ФСБ РФ з надання державної послуги з продовження терміну дії віз іноземним громадянам та особам без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон РФ, затверджений наказом ФСБ Росії від 8 листопада 2012 р N 563

Інформація про зміни:

Федеральним законом від 24 листопада 2014 р N 357-ФЗ до пункту 5 статті 5 цього Закону внесені зміни, які набирають чинності з 1 січня 2015 р

Див. Текст пункту в попередній редакції

5. Термін тимчасового перебування іноземного громадянина продовжується при видачі іноземному громадянину дозволу на роботу або при продовженні терміну дії дозволу на роботу відповідно до статті 13.2 або 13.5 цього Закону.

Термін тимчасового перебування в Російській Федерації іноземного громадянина продовжується при видачі іноземному громадянину патенту, при продовженні терміну дії патенту або при переоформленні патенту відповідно до статті 13.3 справжнього Федерального закону, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

Абзац третій втратив чинність з 1 січня 2015 р

Інформація про зміни:

Див. Текст абзацу третього пункту 5 статті 5

Не допускається продовження терміну тимчасового перебування іноземного громадянина відповідно до абзаців першого - третім цього пункту для іноземних громадян, які прибули в Російську Федерацію в порядку, що не вимагає отримання візи, і які здійснюють трудову діяльність відповідно до статті 13.3 справжнього Федерального закону, якщо відповідно до міжурядовими угодами про взаємні безвізові поїздки громадян такі іноземні громадяни для в'їзду в Російську Федерацію з метою здійснення трудової діяльності понад строки, встановлені такими міжурядовими угодами, зобов'язані отримувати візу.

У разі, якщо термін дії наявного у іноземного громадянина патенту не був продовжений або виданий йому патент був анульований, даний іноземний громадянин в разі закінчення терміну його тимчасового перебування в Російській Федерації зобов'язаний виїхати з Російської Федерації.

Інформація про зміни:

Федеральним законом від 11 листопада 2003 р N 141-ФЗ стаття 5 цього Закону доповнено пунктом 6

6. Термін тимчасового перебування в Російській Федерації іноземного громадянина, прибулого в Російську Федерацію і що надходить на військову службу за контрактом, встановлюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Інформація про зміни:

Федеральним законом від 23 липня 2013 р N 203-ФЗ стаття 5 цього Закону доповнено пунктом 7, який набирає чинності з 1 січня 2014 р

7. Термін тимчасового перебування в Російській Федерації іноземного громадянина, прибулого в Російську Федерацію з метою навчання і надійшов у освітню організацію для отримання освіти за основний професійної освітньої програми, яка має державну акредитацію, продовжується до закінчення терміну навчання даного іноземного громадянина в зазначеній освітньої організації.

Термін тимчасового перебування в Російській Федерації іноземного громадянина, зазначеного в абзаці першому цього пункту, у разі переведення даного іноземного громадянина в тій же освітньої організації з однієї освітньої програми, яка має державну акредитацію, на іншу освітню програму, що має державну акредитацію, в тому числі освітню програму іншого рівня, продовжується до закінчення терміну навчання даного іноземного громадянина в зазначеній освітньої організації.

Термін тимчасового перебування в Російській Федерації іноземного громадянина, зазначеного в абзаці першому цього пункту, у разі переведення даного іноземного громадянина в іншу освітню організацію для продовження навчання за основною професійною освітньою програмою, яка має державну акредитацію, продовжується до закінчення терміну навчання даного іноземного громадянина за основною професійною освітній програмі, яка має державну акредитацію, у зазначеній освітньої організації, в яку він переводиться для продовження навчання.

Термін тимчасового перебування в Російській Федерації іноземного громадянина, який завершив навчання за основною професійною освітньою програмою, яка має державну акредитацію, може бути продовжений на строк до тридцяти календарних днів з дати відрахування даного іноземного громадянина з освітньої організації в зв'язку з завершенням їм навчання за вказаною основної професійної освітньої програмі з метою надходження даного іноземного громадянина для навчання в тій же чи іншій освітньої організації з основної професійної освітньої програми іншого рівня, що має державну акредитацію.

Освітня організація, в якій навчається іноземний громадянин, зазначений в абзаці першому цього пункту, зобов'язана повідомляти територіальний орган федерального органу виконавчої влади в сфері міграції про тимчасове або повне припинення навчання даного іноземного громадянина в зазначеній освітньої організації протягом трьох робочих днів з дати його відрахування.

Форма та порядок подання зазначеного в абзаці п'ятому цього пункту повідомлення встановлюються федеральним органом виконавчої влади в сфері міграції.

Завершення або припинення навчання іноземного громадянина в освітній організації є підставою для скорочення терміну тимчасового перебування даного іноземного громадянина в Російській Федерації, якщо інше не передбачено цим Законом.

ГАРАНТ:

Див. Коментарі до статті 5 цього Закону

Інформація про зміни:

Федеральним законом від 18 липня 2006 р N 110-ФЗ справжній Федеральний закон доповнено статтею 5.1, яка вступає в силу з 15 січня 2007 р

Стаття 5.1. Зміна терміну тимчасового перебування

1. З метою забезпечення національної безпеки, підтримання оптимального балансу трудових ресурсів, сприяння в пріоритетному порядку працевлаштуванню громадян Російської Федерації, а також з метою вирішення інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики держави Уряд Російської Федерації має право збільшити до ста вісімдесяти діб або скоротити встановлений абзацом другим пункту 1 статті 5 цього закону термін тимчасового перебування іноземного громадянина як на території одного або декількох суб'єктів Російської Федерації, так і на всій території Російської Федерації - щодо окремих категорій тимчасово перебувають в Російській Федерації іноземних громадян.

2. При прийнятті рішення про скорочення відповідно до пункту 1 цієї статті терміну, встановленого абзацом другим пункту 1 статті 5 цього Закону, Уряд Російської Федерації також встановлює термін, протягом якого іноземні громадяни, які тимчасово перебувають в Російській Федерації на момент прийняття Урядом Російської Федерації зазначеного рішення, зобов'язані виїхати з Російської Федерації.

ГАРАНТ:

Див. Коментарі до статті 5.1 цього Закону

Стаття 6. Тимчасове перебування іноземних громадян в Російській Федерації

Інформація про зміни:

Федеральним законом від 18 липня 2006 р N 110-ФЗ до пункту 1 статті 6 цього Закону внесені зміни, які набирають чинності з 15 січня 2007 р

Див. Текст пункту в попередній редакції

1. Дозвіл на тимчасове проживання може бути видано іноземному громадянину в межах квоти, затвердженої Урядом Російської Федерації, якщо інше не встановлено цим Законом. Термін дії дозволу на тимчасове проживання становить три роки.

ГАРАНТ:

Див. Правила визначення квоти на видачу іноземним громадянам дозволів на тимчасове мешкання в Російській Федерації, затверджені постановою Уряду РФ від 4 квітня 2003 р N 193

2. Квота на видачу іноземним громадянам дозволів на тимчасове проживання щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозиціями виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації з урахуванням демографічної ситуації у відповідному суб'єкті Російської Федерації і можливостей даного суб'єкта з облаштування іноземних громадян.

Інформація про зміни:

Федеральним законом від 28 червня 2009 р N 127-ФЗ до пункту 3 статті 6 цього Закону внесені зміни

Див. Текст пункту в попередній редакції

3. Без урахування затвердженої Урядом Російської Федерації квоти дозвіл на тимчасове проживання може бути видано іноземному громадянину:

1) який народився на території РРФСР і складався в минулому в громадянстві СРСР або який народився на території Російської Федерації;

2) визнаному непрацездатним і має дієздатних сина чи дочку, які у громадянство Російської Федерації;

3) має хоча б одного непрацездатного батька, який перебуває в громадянство Російської Федерації;

4) складається в шлюбі з громадянином Російської Федерації, які мають місце проживання в Російській Федерації;

5) здійснила інвестиції в Російській Федерації в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України;

6) надійшов на військову службу, на термін його військової служби;

6.1) є учасником Державної програми зі сприяння добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, що проживають за кордоном, і членам його сім'ї, які переселяються спільно з ним в Російську Федерацію;

6.2) має дитини, що складається в громадянство Російської Федерації;

6.3) має сина або дочку, які досягли віку вісімнадцяти років, які перебувають у громадянстві Російської Федерації і рішенням суду, що набрало законної сили, визнаних недієздатними або обмеженими в дієздатності;

6.4) не досягла віку вісімнадцяти років, яка отримує дозвіл на тимчасове проживання спільно з батьками (усиновлювачем, опікуном, піклувальником) - іноземним громадянином, зазначених у підпунктах 1 - 6.3 цього пункту;

6.5) не досягла віку вісімнадцяти років, яка отримує дозвіл на тимчасове проживання за заявою батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника) - громадянина Російської Федерації;

6.6) досягла віку вісімнадцяти років, відповідно до законодавства іноземної держави визнаний недієздатним або обмеженим у дієздатності, отримує дозвіл на тимчасове проживання спільно з батьками (усиновлювачем, опікуном, піклувальником) - іноземним громадянином, зазначеним вподпунктах 1 - 6.3 цього пункту;

6.7) досягла віку вісімнадцяти років, відповідно до законодавства іноземної держави визнаний недієздатним або обмеженим у дієздатності, отримує дозвіл на тимчасове проживання за заявою батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника) - громадянина Російської Федерації;

7) в інших випадках, передбачених федеральним законом.

Інформація про зміни:

Федеральним законом від 27 липня 2010 р N 227-ФЗ до пункту 4 статті 6 цього Закону внесені зміни, які набирають чинності з 1 січня 2011 р

Див. Текст пункту в попередній редакції

4. Територіальний орган федерального органу виконавчої влади в сфері міграції за заявою, поданою в зазначений орган тимчасово перебувають в Російській Федерації іноземним громадянином, або за заявою, поданою іноземним громадянином в дипломатичне представництво або консульська установа Російської Федерації в державі проживання цього громадянина, в шестимісячний термін видає іноземному громадянину дозвіл на тимчасове проживання або відмовляє йому у видачі такого дозволу.

В територіальний орган федерального органу виконавчої влади в сфері міграції заяву може бути подано у формі електронного документа з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж загального користування, в тому числі мережі Інтернет, включаючи єдиний портал державних і муніципальних послуг.

ГАРАНТ:

Див. Адміністративний регламент надання ФМС Росії адміністративної послуги з видачі іноземним громадянам та особам без громадянства дозволу на тимчасове мешкання в Російській Федерації, затвердженого наказом ФМС Росії від 22 квітня 2013 р N 214

Інформація про зміни:

Федеральним законом від 3 грудня 2011 N 383-ФЗ до пункту 5 статті 6 цього Закону внесені зміни

Див. Текст пункту в попередній редакції

5. Територіальний орган федерального органу виконавчої влади в сфері міграції при розгляді заяви іноземного громадянина про видачу дозволу на тимчасове проживання направляє запити до органів безпеки, службу судових приставів, органи соціального забезпечення, органи охорони здоров'я, органи внутрішніх справ та інші зацікавлені органи, які в двомісячний строк з дня надходження запиту надають інформацію про наявність або про відсутність обставин, що перешкоджають видачі іноземному громадянину дозволу на тимчасове проживання. Направлення запитів і отримання інформації при наявності технічної можливості здійснюються з використанням засобів забезпечення міжвідомчого електронного взаємодії.Ринок цінних паперів і фінансовий ринок | 2 сторінка

3 сторінка | 4 сторінка | 5 сторінка | 6 сторінка | 7 сторінка | 8 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати