На головну

Зразок форми внутрішнього опису документів справи

  1. CorelDRAW дозволяє відкривати кілька вікон документів одночасно (багатодокументний інтерфейс). Для навігації по вікнах документа призначені команди меню Window (Вікно).
  2. Створення та ФОРМАТИРОВАНИЕ СКЛАДНИХ КОМПЛЕКСНИХ ДОКУМЕНТІВ
  3. HTML як мова розмітки документів
  4. HTML-форми (GET і POST)
  5. I. Зразок контрольного тестування теми № 4
  6. II. КЛЮЧІ ДО ТЕСТІВ (зразок)
  7. II. Наука як процес пізнання. Форми і методи наукового пізнання. Структура естественнoнаучного пізнання

ВНУТРІШНЯ ОПИС

документів справи № _________________

 № п / п  індекс документа  Дата документа  заголовок документа  Номери аркушів справи  Примітка
           

Разом _____________________________ документів

 Цифрами та прописом

Кількість аркушів внутрішнього опису _______________________

 Цифрами та прописом

Посада особи, яка склала

внутрішній опис документів

справи підпис Ініціали, прізвище

 Дата

________________________________________________

додаток 7.8

Форма обкладинки справи постійного і тимчасового

(Понад 10 років) зберігання

______________________________________________________________

П. І. Б. ____________________

Оп. № _____________________

Д. № ______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Найменування установи та структурного підрозділу

СПРАВА № ________________ ТОМ № ___________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

заголовок справи

______________________________________________________________

Дата

На _______________ лист

зберігати ______________

П. І. Б. ____________________

Оп. № _____________________

Д. № ______________________

додаток 7.9

ЗАТВЕРДЖУЮ

Назва посади

керівника організації

підпис ініціали,

прізвище

 Дата

Фонд № ___________

Опис № ___________

справ постійного зберігання

за рік

______________________________________________________________

Назва розділу структурного підрозділу міністерства, відомства

 № п / п  індекс справи  Заголовок справи (тому, частини)  Дата справи (тому, частини)  Кількість аркушів у справі (томі, частині)  Примітка

В даний розділ опису внесено ___________________________ справ

 Цифрами та прописом

з № _________ по № ____________, в тому числі:

літерні номери:

пропущені номери:

Посада

упорядника опису підпис Ініціали, прізвище

завідувач архівом

(Особа, відповідальна за архів) підпис Ініціали, прізвище

Дата

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол ЕК Протокол ЕПК

Найменування організації архівної установи

_____________ № _______________ № _________________

додаток 7.10

Орієнтовна номенклатура справ|

| | | | | | | | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати