На головну

Приблизний трудовий договір

  1. A - тільки якщо це передбачено законом або договором страхування;
  2. B - право страховика вимагати визнання договору недійсним;
  3. I. Приблизний перелік питань рубіжного контролю.
  4. II. Приблизний перелік питань до заліку (іспиту) по всьому курсу.
  5. II. Приблизний перелік питань до заліку (іспиту) по всьому курсу.
  6. Q порушення трудової дисципліни.
  7. VI. Приблизний перелік контрольних питань для самостійної роботи по підготовці до іспиту.

00.00.00 Новосибірськ №

Відкрите акціонерне товариство (організація) ________________

 Найменування

в обличчі____________________________________________________

 Посада, П. І. Б.

іменоване надалі ВАТ, і _____________________________

 П. І. Б.

іменований надалі «Працівник», уклали цей договір про наступне:

1. Працівник _______________________________________________

 П. І. Б.

приймається на роботу __________________________________________

 Найменування структурного підрозділу

по професії, посади ________________________________________

 Повне найменування професії, посади

кваліфікації _________________________________________________

 Розряд, кваліфікаційна категорія

2. Договір є: договором по основній роботі

договором за сумісництвом

3. Вид договору:

- На невизначений термін (безстроковий)

- На певний термін __________________________________________

 Вказати причину укладання строкового договору

- на час виконання певної роботи ________________________

 Вказати, який

4. Термін дії договору: початок роботи _________________

завершення роботи _____________

5. Строк випробування:

а) без випробування

б) ______________________________________________

 Тривалість випробувального терміну

5. Працівник повинен виконувати такі обов'язки:

   Вказуються основні характеристики роботи та вимоги до рівня їх виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), дотриманню правил з охорони праці, виконання суміжних робіт з метою забезпечення взаємозамінності або робиться посилання на відповідні пункти посадової інструкції. При суміщенні професій (робіт), виконанні суміжних операцій дається перелік цих робіт і їх обсяги.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ВАТ зобов'язане організувати працю працівника, створити умови для безпечного і ефективного праці, обладнати робоче місце відповідно до правил охорони праці і техніки безпеки, своєчасно виплачувати обумовлену контрактом заробітну плату.

   Вказуються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнанню робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника і створення інших умов праці.
 
 
 
 
 
 
 

8. Обов'язки ВАТ щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за важкі, особливо важкі роботи і роботи з шкідливими, особливо шкідливими або небезпечними умовами праці _________________________________________________________

______________________________________________________________

9. Гарантії згідно ТК РФ _________________________________

10. Особливості режиму робочого часу:

- неповний робочий день____________________________________

- Неповний робочий тиждень ___________________________________

- Погодинна робота _________________________________________

11. Працівникові встановлюється:

- Посадовий оклад (тарифна ставка) ____________________ руб.

в місяць або _____________ руб. за 1 годину роботи;

- Надбавка (доплата та інші виплати) _______________________

 Вказати вид доплат, надбавок

__________________________________ Руб. (У% до ставки, окладу).

12. Працівникові встановлюється щорічна відпустка тривалістю:

- Основний ________________ робочих днів

- Додатковий __________ робочих днів

13. Інші умови договору, пов'язані зі специфікою праці

____________________________________________________________________________________________________________________________

14. Види й умови соціального страхування __________________

______________________________________________________________

15. Юридичні адреси та підписи сторін

 ВАТ ____________________________________________________________ Посада підпис Ініціали, прізвищами. П.  Працівник ___________________ Адреса ______________________ ___________________________ Паспортні данні Телефон ____________________підпис Ініціали, прізвище

додаток 4.23|

| | | | | | | | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати