На головну

Якість трудового життя як критерій оцінки соціально-трудових відносин в організації.

  1. II. Анализ по факторам трудового характера.
  2. Аналіз трудового потенціалу підприємства
  3. Анамнез життя
  4. Бальні оцінки результатів праці
  5. В книгу життя нас записав.
  6. Відтворення трудового потенціалу суспільства.
  7. Глава 1. Понятие работника как субъекта трудового права

Сукупність властивостей, що характеризують умови праці в найширшому розумінні цього слова - умови виробничого життя і дозволяють врахувати ступінь реалізації інтересу працівника і використання його здібностей (інтелектуальних, творчих, моральних, організаторських та ін.), становить якість трудового життя. Якість трудового життя виступає основним показником оцінки соціально-трудових відносин.

Основні теоретичні концепції розуміння якості трудового життя оформилися в 1960-1970рр., хоча окремі аспекти теорії були розроблені ще в 20-50-ті роки. ХХст. у роботах Є. Мейо, А. Маслоу, Д. МакГрегора. Основою формування концепції якості трудового життя в західних країнах стала усвідомлена необхідність змін в умовах праці, її мотивації, в соціально-трудових відносинах у цілому, що було обумовлено різким підвищенням рівня індустріального розвитку країн. В основі концепції якості трудового життя лежить загальнолюдський підхід до розуміння творчого характеру людської особистості, необхідність розв'язання проблем збагачення змісту праці, оскільки працівник сучасного виробництва хоче бути активною стороною в соціально-трудових відносинах - хоче впливати на процес праці, планувати свою роботу, брати участь у процесі прийняття рішень стосовно оплати праці, наймання, просування по службі і т. Д. Основну мету при розробці концепції якості трудового життя автори бачили у відновленні цілісності праці й культури, створенні таких умов праці, в яких працівники можуть оптимально реалізуватися як особистості, при цьому в умови реалізації даної концепції включали культурні, національні, моральні, побутові аспекти, а також умови й організацію не тільки праці, але й побуту та відпочинку.

Високаякість трудового життя визначається такими елементами:

· робота повинна бути цікавою, тобто характеризуватися вищим рівнем організації, змістовності праці саме для цього конкретного працівника і включати творчі елементи;

· мають бути створені умови для безперервного навчання, постійного професійного зростання, розвитку здібностей працівників;

· працівники повинні одержувати справедливу винагороду за працю і визнання своєї праці;

· умови мають відповідати санітарно-гігієнічним нормам.

· нагляд з боку керівництва повинний бути мінімальним, але здійснюватися завжди, коли в ньому виникає необхідність;

· забезпечення можливості використання працівниками соціально-побутової інфраструктури підприємства;

· участь працівників у прийнятті виробничих рішень, що стосуються їхньої роботи та інтересів;

· забезпечення працівникові гарантій роботи (правова захищеність);

· мають бути забезпечені гарантії роботи та дружні взаємовідносини в трудовому колективі;

· робота повинна передбачати взаємодопомогу членів колективу.Сутність та механізм реалізації соціального партнерства. | Білет №3

Сутність і методи виміру продуктивності праці | Витрати на персонал підприємства та їх структура. | Сутність заробітної плати, її структура та функції у ринковій економіці. | Види заробітної плати. | Доплати та надбавки до заробітної плати: сутність і класифікація. | Зміст, призначення та елементи тарифної системи. | Форми і системи заробітної плати. | Нові підходи до побудови тарифної системи. | Аналіз робочої сили | Соціально-трудові відносини: сутність, види, типи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати