На головну

Форми і системи заробітної плати.

  1. B. *Препарують окремі порожнини овальної форми
  2. E. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи.
  3. I. Формирование полового самосознания
  4. II. Пухлинні форми
  5. II. Формирование стереотипа полоролевого поведения
  6. III. Формирование психосексуальных ориентаций
  7. III. Формирование ценовой стратегии

Виділяють дві основні форми заробітної плати: почасову і відрядну.

Заробіток працівника за відрядною формою заробітної плати залежить від складності робіт, які виконуються, встановлених норм часу (виробітку), обсягу виготовленої продукції. Основою відрядної оплати праці є норма часу або виробітку й тарифна ставка за розрядом робіт, яки виконуються. Основним елементом відрядних систем є розцінка, яка встановлюється на одиницю робіт, що виконуються (операція, деталь, виріб). Розцінка може бути індивідуальною або колективною.

Системи відрядної форми оплати праці:

· пряма відрядна - розраховується шляхом підсумовування добутку відповідної відрядної розцінки на фактичний обсяг виконаних кожного виду робіт на розрахунковий період;

· відрядно-преміальна - заробіток робітника, розрахований за прямими відрядними розцінками, доповнюється преміями, які встановлюються у відсотках до прямої відрядної заробітної плати за виконання кількісних і якісних показників;

· відрядно-прогресивна системі оплати праці продукція, виготовлена в межах установленої бази виробітку, оплачується за звичайними відрядними розцінками, а продукція, виготовлена понад норму, оплачується за розцінками, що прогресивно зростають залежно від ступеню перевиконання норми.;

· непряма відрядна - застосовується для для оплати праці допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням основних робітників-відрядників. При цій системі заробіток робітника перебуває в прямій залежності від виробітку тих робітників, яких він безпосередньо обслуговує. За цією системою у промисловості можуть оплачуватися слюсарі-ремонтники, електрики, наладчики устаткування та ін.

· акордна - застосовується для окремих груп робітників і полягає у тому, що відрядна розцінка установлюється не на окрему виробничу операцію, а на весь комплекс робіт загалом, виходячи із діючих норм часу і розцінок. Застосовується в основному в будівництві і с/г, а також у галузях промисловості з тривалим виробничим циклом, а також для оплати праці робітникові у разі виконання ним робіт у стислі строки (напр., під час ремонту великих агрегатів).

Почасовоюназивається така форма оплати праці, при якій заробітна плата працівникові нараховується за встановленою тарифною ставкою і фактично відпрацьованим часом. Системи почасової форми оплати праці є:

проста почасова - розмір заробітку визначається залежно від тарифної ставки робітника і кількості відпрацьованого ним часу;

почасово-преміальна - заробіток робітникові нараховується як за відпрацьований час, а й за досягнення певних кількісних і якісних показників - відпрацьований час, виконання планових завдань, а якісними - здавання продукції з першого подання, економія матеріалів, дотримання технологічних режимів тощо.Зміст, призначення та елементи тарифної системи. | Нові підходи до побудови тарифної системи.

Класифікація методів вивчення затрат робочого часу. | Фотографія робочого часу: цілі проведення, види, зміст. | Хронометраж, його призначення та види. | Загальна характеристика норм праці, що застосовуються на підприємствах. | Класифікація методів нормування праці. | Сутність і методи виміру продуктивності праці | Витрати на персонал підприємства та їх структура. | Сутність заробітної плати, її структура та функції у ринковій економіці. | Види заробітної плати. | Доплати та надбавки до заробітної плати: сутність і класифікація. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати