На головну

Зміст, призначення та елементи тарифної системи.

  1. E. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи.
  2. Види й призначення кам'яної кладки.
  3. Види, склад і призначення страхових резервів
  4. Економічне призначення державного регулювання страхової діяльності
  5. Елементи зобов'язань.
  6. Елементи інтерполяції та екстраполяції на основі часових рядів
  7. Елементи податку.

Тарифна система - це сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких визначається рівень заробітної плати працівників залежно від складності роботи (кваліфікації, відповідальності) та умов праці.

Основними функціями тарифної системи є:

· забезпечення працівнику мінімальних державних гарантій в оплаті праці за виконання встановленої норми праці;

· встановлення змісту та складності усіх видів робіт, які виконуються в народному господарстві;

· розподіл працівників за професіями, спеціальностями (посадами), кваліфікацією (категорією);

· забезпечення обґрунтованої диференціації в оплаті праці працівників залежно від їх, кваліфікації (посади), складності виконуємої роботи, відповідальності, в межах державних мінімальних гарантій;

· стимулювання підвищення кваліфікації працівників, виконання більш складних робіт та забезпечення компенсації працівнику під час виконання робіт в умовах, що відхиляються від нормальних.

Основні елементи ТС: тарифні сітки, тарифні ставки, посадові оклади, довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, надбавки й доплати до заробітної плати.

Тарифна сітка - це сукупність кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за допомогою яких установлюється безпосередня залежність оплати праці від кваліфікації робітників.

Параметри тарифних сіток: діапазон(співвідношення тарифних коефіцієнтів крайніх розрядів); кількість кваліфікаційних розрядів; міжрозрядні співвідношення (абсолютне та відносне зростання тарифних коефіцієнтів від розряду до розряду).
Доплати та надбавки до заробітної плати: сутність і класифікація. | Форми і системи заробітної плати.

Структура нормованого та ненормованого робочого часу. | Класифікація методів вивчення затрат робочого часу. | Фотографія робочого часу: цілі проведення, види, зміст. | Хронометраж, його призначення та види. | Загальна характеристика норм праці, що застосовуються на підприємствах. | Класифікація методів нормування праці. | Сутність і методи виміру продуктивності праці | Витрати на персонал підприємства та їх структура. | Сутність заробітної плати, її структура та функції у ринковій економіці. | Види заробітної плати. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати