На головну

Сутність заробітної плати, її структура та функції у ринковій економіці.

  1. a-спираль b-складчатая структура
  2. A. Відсутність сприйняття гіркого
  3. A. Відсутність сприйняття гіркого
  4. B3 Структура ИНСАРАГ
  5. F3.2.1 Структура международного ПСО
  6. Ft Структура современного рынка fg ценных бумаг
  7. I. 4.1. Виды и структура рынков

Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві.

Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Функції заробітної плати в ринковій економіці:

· відтворювальна - як джерела відтворення робочої сили і засобу залучення людей до праці;

· стимулююча - встановлення залежності рівня заробітної плати від кількості, якості і результатів праці;

· регулююча - як засіб розподіл і перерозподілу кадрів по регіонах країни, галузях економіки з урахуванням ринкової кон'юнктури;

· соціальна - забезпечення соціальної справедливості, однакової винагороди за однакову працю;

· формування платоспроможного попиту населення - узгодження платоспроможного попиту і виробництва споживчих товарів.

Структуру ЗП складають: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Згідно з Законом України "Про оплату праці" основна заробітна плата- це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата- це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантії і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплатиналежать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Витрати на персонал підприємства та їх структура. | Види заробітної плати.

Кадрова політика та управління персоналом. | Умови праці та фактори, що їх визначають. | Виробнича операція як головний об'єкт нормування праці, її характерні ознаки. | Структура нормованого та ненормованого робочого часу. | Класифікація методів вивчення затрат робочого часу. | Фотографія робочого часу: цілі проведення, види, зміст. | Хронометраж, його призначення та види. | Загальна характеристика норм праці, що застосовуються на підприємствах. | Класифікація методів нормування праці. | Сутність і методи виміру продуктивності праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати