На головну

Загальна характеристика норм праці, що застосовуються на підприємствах.

  1. I ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ
  2. I. Общая характеристика фирмы.
  3. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
  4. I. Характеристика на студента, проходившего практику
  5. N 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТОВ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
  6. А) Общая характеристика почвенных фототрофов

За видами (призначенням сфери нормування праці) норми бувають:

· Н. часу - кількість робочого часу, об'єктивно необхідного для виконання одиниці продукції за певних організаційно-технічних умов;

· Н. виробітку - кількість одиниць продукції в натуральних показниках, яку повинен виробити працівник в одиницю робочого часу за певних організаційно-технічних умов;

· Н. обслуговування - кількість виробничих об'єктів (верстатів, робочих місць, людей, виробничої площі тощо), які повинен обслуговувати робітник (бригада) за одиницю робочого часу;

· Н. чисельності -чисельність працівників, необхідних для забезпечення безперебійної роботи устаткування, робочого місця протягом зміни, за наявних організаційно-технічних умов та встановленого обсягу роботи;

· Н. підлеглості - кількість осіб, підлеглих одному керівникові;

· Н. співвідношення працівників - нормативні пропорції чисельності працівників різних категорій;

· нормоване завдання - розрахунковий обсяг роботи, який повинен виконати працівник (колектив) за певний робочий період (зміну, місяць).

Групування норм за методом обґрунтування:

· технічно обґрунтовані Н. - розраховані за нормативними матеріалами; хронометражні; розраховані за емпіричними формулами;

· досвідно-статистичні Н. - встановлені на підставі власного досвіду нормувальника чи майстра; за аналогією з трудомісткістю інших подібних робіт.

Групування норм за кількістю людей, праця яких нормується:

· індивідуальні Н. - призначені для одного окремого працівника за індивідуальної організації праці;

· колективні Н. - розраховані на колектив працівників: бригаду, зміну, тісно пов'язаних кооперуванням праці з елементами взаємозамінності суб'єктів трудового процесу.
Хронометраж, його призначення та види. | Класифікація методів нормування праці.

Поняття, види, форми зайнятості населення. | Безробіття та його основні поняття як соціально-економічного явища. | Основні методи державного регулювання зайнятості. | Персонал організації та його структура. | Кадрова політика та управління персоналом. | Умови праці та фактори, що їх визначають. | Виробнича операція як головний об'єкт нормування праці, її характерні ознаки. | Структура нормованого та ненормованого робочого часу. | Класифікація методів вивчення затрат робочого часу. | Фотографія робочого часу: цілі проведення, види, зміст. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати