На головну

Фотографія робочого часу: цілі проведення, види, зміст.

  1. Види, будова ручного немеханізованого пожежного інструменту. Вимоги правил безпеки праці до ручного немеханізованого інструменту.
  2. Види, склад і призначення страхових резервів
  3. Загальний і професійний розвиток персоналу. Кар'єра: сутність, види, етапи
  4. Класифікація методів вивчення затрат робочого часу.
  5. Комп'ютеризація маркетингового аналізу значно покращить, вдосконалить його проведення, тому цьому питанню потрібно приділяти багато уваги.
  6. Поняття про основні життєві функції організму. Непритомність, колапс, шок. Основні види, причини та прояви. Термінальні стани.
  7. Поняття, види, форми зайнятості населення.

Фотографія робочого часу (дня) - вивчення робочого часу спостереженням і виміром усіх без винятку витрат протягом робочого дня або окремої його частини незалежно від того, на що витрачено цей час. ФРЧ не розкриває технологію і методи здійснення процесу, а лише фіксує його протікання.

Основні цілі ФРЧ:

· виявлення втрат робочого часу, установлення їхніх причин і розробка заходів щодо удосконалювання організації праці за рахунок усунення втрат і нераціональних витрат часу;

· одержання вихідних даних для розробки нормативів підготовчо-заключного часу, часу на відпочинок і особисті потреби, нормативів обслуговування;

· визначення причин невиконання норм робітниками, вивчення кращого досвіду, визначення можливості сполучення професій і багатоверстатного обслуговування;

· одержання вихідних матеріалів з метою встановлення найбільш раціональної організації робочих місць і їхнього обслуговування.

Види ФРЧ: індивідуальна, групова, бригадна, масова, маршрутна, дубльована, пікетна, багатоверстатна, цільова, фотографія виробничого процесу і фотографія використання устаткування.

Дубльовану ФРЧ проводять одночасно два працівники. Застосовується, коли видимість об'єкта спостереження обмежена. Спостерігачі працюють незалежно друг від друга, а по закінченні роботи зіставляють результати, щоб одержати загальну картину.Пікетна ФРЧ проводиться декількома спостерігачами, що розташовуються у визначених пунктах і фіксують момент проходження спостережуваного об'єкта через даний пункт. Ця ФРЧ найчастіше застосовується при вивченні роботи транспорту, коли за правилами безпеки спостерігач не може увесь час переміщатися разом із транспортом. У ході індивідуальної ФРЧ спостерігач вивчає витрати робочого часу одного виконавця, що працює на одному робочому місці або час використання устаткування протягом робочої зміни або її частини.

Маршрутна фотографія застосовується тоді, коли виникає потреба проаналізувати завантаженість робітників, які не мають постійних робочих місць, а виконують свої обов'язки на пересувних робочих місцях (водії, машиністи кранів) чи працюють на досить територіально розлогих зонах обслуговування (черговий персонал слюсарів, прибиральники, підсобні робітники і т.д.) Такий вид фотографії виконується двома спостерігачами. Одні перебуває на початку, а другий - наприкінці маршруту або зони. Якщо cпocтepігач один, він може, залишаючись на одному місці, фіксувати роботу кількох транспортних одиниць, реєструючи їх появу в одних і тих самих пунктах, що називаються фіксажні точки. Цей вид фотографії ще не набув широкого визнання через недостатню увагу до допоміжного виробництва.

При проведенні комплексної фотографії можуть також вивчатися різні по змісту і призначенню, але взаємозалежні трудові процеси. Наприклад, вивчення трудових процесів основних і обслуговуючих їхніх робітників дозволяє комплексно підійти до рішення питань удосконалювання організації праці.
Класифікація методів вивчення затрат робочого часу. | Хронометраж, його призначення та види.

Відтворення трудового потенціалу суспільства. | Сегментація ринку праці. | Поняття, види, форми зайнятості населення. | Безробіття та його основні поняття як соціально-економічного явища. | Основні методи державного регулювання зайнятості. | Персонал організації та його структура. | Кадрова політика та управління персоналом. | Умови праці та фактори, що їх визначають. | Виробнича операція як головний об'єкт нормування праці, її характерні ознаки. | Структура нормованого та ненормованого робочого часу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати