На головну

Класифікація методів вивчення затрат робочого часу.

  1. III. В чем разница между затратным и ценностным подходами к ценообразованию
  2. Анализ затрат на развитие персонала
  3. Анализ затрат на рубль товарной продукции.

Методи вивчення й різновиду спостереження витрат робочого часу можуть бути класифіковані за різними ознаками.

За об'єктом спостереження та формою організації праціна робочих місцях розрізняють:

· індивідуальне спостереження (за одним робітником, однією машиною);

· групове спостереження (за роботою кількох робітників, кількох машин),

· бригадне спостереження (за роботою бригади робітників, зайнятих виконанням технологічно пов'язаної роботи на одному робочому місці);

· багатоверстатне, багатоапаратне спостереження (за роботою одного робітника, який обслуговує декілька установок, верстатів, агрегатів, апаратів);

· маршрутне спостереження(спостереження ведеться за робітником, який переміщується за певним маршрутом; або за роботою декількох робітників, розміщених далеко один від одного, що змушує спостерігача обходити їхні робочі місця в процесі спостереження за певним маршрутом, заздалегідь встановленим, розміщеними далеко один від одного, що змушує спостерігача обходити досліджувані робочі місця заздалегідь встановленим маршрутом);

· пікетне спостереження (проводиться на одному місці за рухомими об'єктами).

За способом спостережень і реєстрації результатів розрізняють візуальний, автоматичний і дистанційний методи за допомогою схованих камер.

За видом і метою спостереження, змістом і деталізацією витрат робочого часу виділяють такі методи вивчення робочого часу: хронометраж; фотографія; фотохронометраж.

Хронометраж - це спостереження, в процесі якого вивчаються циклічні елементи оперативної роботи, що повторюються.

За способом спостереження при вивченні витрат робочого часу виділяють:

· метод безпосереднього вимірювання тривалості кожного з елементів роботи чи перерви в роботі шляхом: суцільних (безперервних) замірів з фіксацією всіх витрат робочого часу; вибіркових замірів; циклічних замірів;

· метод моментних спостережень.
Структура нормованого та ненормованого робочого часу. | Фотографія робочого часу: цілі проведення, види, зміст.

Сутність та структура економічно активного населення. | Відтворення трудового потенціалу суспільства. | Сегментація ринку праці. | Поняття, види, форми зайнятості населення. | Безробіття та його основні поняття як соціально-економічного явища. | Основні методи державного регулювання зайнятості. | Персонал організації та його структура. | Кадрова політика та управління персоналом. | Умови праці та фактори, що їх визначають. | Виробнича операція як головний об'єкт нормування праці, її характерні ознаки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати