На головну

Структура нормованого та ненормованого робочого часу.

  1. a-спираль b-складчатая структура
  2. B3 Структура ИНСАРАГ
  3. F3.2.1 Структура международного ПСО
  4. Ft Структура современного рынка fg ценных бумаг
  5. I. 4.1. Виды и структура рынков
  6. I. Структура матрицы
  7. I. Структура реферата

Робочий час - встановлена законодавством тривалість робочого дня (робочого тижня), протягом якого працівник виконує доручену йому роботу, або час, відведений розпорядком дня для роботи. Усі види оплачуваної роботи виконавця з виконання виробничого завдання і перерви, що регламентувалися, здійснюються протягом робочого часу. Витрати робочого часу підрозділяються на нормовані (регламентовані) і ненормовані.

Структура змінного робочого часу(Тзр) являє собою співвідношення часу роботи та часу перерв, або нормованого і ненормованого робочого часу.

              Змінний робочий час Тзм                  
                                                   
    Час роботи Тр             Час перерв Тп        
                                                   
Продуктивна робота Трп   Непродуктивна робота Трн   Регламентовані перерви Тпр   Нерегламентовані перервиТпн  
                                                 
  підготовчо-завершальна робота Тпз                   перерви, обумовлені трудовим законодавством Тзак     відпустки з дозволу адміністрації Тпв
                       
                                                 
  обслуговування робочого місця Тоб   організаційне обслуговування Торг       відпочинок та особисті потреби Твоп     порушення трудової дисципліни Тптд
             
                       
    технічне обслуговування Ттех          
             
                                                 
  оперативна робота Топ   основний час То       перерви, зумовлені особливостями техніки, технології та організації виробництва Тпт     перерви, зумовлені недоліками техно-логії та організації виробництва Тпнт
             
                       
    допоміжний час Тд          
             
                                                                                         

Час роботи (Тр)- це час (частина робочого дня), протягом якого робітник виконує ту або іншу роботу, передбачену й не передбачену виробничим завданням.

Регламентовані перерви і час продуктивної троботи є нормованим робочим часом, тобто входять донорми часу. Непродуктивна робота ів нерегламентовані перерви утворюють ненормований час.
Виробнича операція як головний об'єкт нормування праці, її характерні ознаки. | Класифікація методів вивчення затрат робочого часу.

Сутність та структура економічно активного населення. | Відтворення трудового потенціалу суспільства. | Сегментація ринку праці. | Поняття, види, форми зайнятості населення. | Безробіття та його основні поняття як соціально-економічного явища. | Основні методи державного регулювання зайнятості. | Персонал організації та його структура. | Кадрова політика та управління персоналом. | Умови праці та фактори, що їх визначають. | Фотографія робочого часу: цілі проведення, види, зміст. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати