На головну

Виробнича операція як головний об'єкт нормування праці, її характерні ознаки.

На будь-якому промисловому підприємстві, як правило, виробнича операція є основною одиницею поділу і технічного нормування праці, планування та обліку виробництва.

Виробнича операція - це частина виробничого процесу, що здійснюється одним робітником (або групою) на одному робочому місці й охоплює всі їхні дії по виконанню одиниці заданої роботи над одним предметом праці.

Характерні ознаки виробничої операції - це сталість (незмінність) трьох основних елементів праці: робочої сили, предмета праці і засобів праці. Зміна хоча б одного з цих трьох елементів означає появу інших операцій.

Виробничі операції пов'язані:

· по-перше, з технічними особливостями роботи засобів виробництва, які потребують, як правило, операцій доставки, завантаження, технологічної обробки, розвантаження, транспортування, складування;

· по-друге - із специфікою технологічних процесів, що можуть потребувати таких операцій, як сушіння, визрівання, кристалізація, концентрація, випадення осаду, остигання, розігрівання та ін.,

· по-третє - з психофізіологічними можливостями людини.

Якщо частина виробничого (трудового) процесу спрямована на:

· на зміну форми або структури предмета праці, - це технологічна операція;

· на перевірку результатів процесу - це контрольна операція;

· на зміну місцеперебування предмета праці у просторі - транспортна операція.
Умови праці та фактори, що їх визначають. | Структура нормованого та ненормованого робочого часу.

Сутність та структура економічно активного населення. | Відтворення трудового потенціалу суспільства. | Сегментація ринку праці. | Поняття, види, форми зайнятості населення. | Безробіття та його основні поняття як соціально-економічного явища. | Основні методи державного регулювання зайнятості. | Персонал організації та його структура. | Кадрова політика та управління персоналом. | Класифікація методів вивчення затрат робочого часу. | Фотографія робочого часу: цілі проведення, види, зміст. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати