На головну

Основні методи державного регулювання зайнятості.

  1. I. Методические указания
  2. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  3. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  4. II. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
  5. II.3.3. Знакомство с методикой проведения различных видов страхования (личного, имущественного, страхования ответственности, предпринимательских рисков)
  6. III. Методические рекомендации
  7. III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Регулювання зайнятості здійснюється шляхом впливу на попит та пропозицію робочої сили.

Стимулювання попиту на робочу силу передбачає заходи: стимулювання створення робочих місць і розвиток нестандартних форм зайнятості; прямі інвестиції у створення й реконструкцію робочих місць; пільгове оподаткування та кредитування з метою збільшення попиту на робочу силу; відшкодування підприємству витрат, обумовлених пошуком, навчанням і наймом на роботу працівників; прямі виплати підприємствам за кожного найнятого працівника; уведення квот на постачання робочої сили; дотації підприємствам, що створюють центри підготовки та перепідготовки кадрів на потребу ринку.

Методи скорочення попиту на робочу силу: встановлення додаткових податків за використання робочої сили; жорстка кредитна політика; встановлення підприємству одноразових виплат у бюджет за найм працівників певної категорії; зниження інвестицій; скорочення або відміна гнучких форм зайнятості тощо.

Зниження припливу робочої сили на ринок праці може бути забезпечено за рахунок: зменшення припливу молоді в результаті збільшення термінів навчання; збільшення в навчальних закладах місць з денною формою навчання й скорочення місць з вечірньою формою; збільшення допомоги й тривалості відпусток жінкам з догляду за дітьми, надання їм пільг при обчисленні виробничого стажу; збільшення пенсій інвалідам, особам, які за ними доглядають; збільшення допомоги по безробіттю та запровадження системи страхування з безробіття та ін.

Напрями стимулювання відтоку робочої сили з ринку праці: зниження віку виходу на пенсію й збільшення її розмірів; введення вікового цензу для деяких професій; обмеження одночасного отримання пенсій і заробітної плати; стимулювання дострокового виходу на пенсію; надання можливості організації власного бізнесу всім бажаючим.

Основні варіанти вибору заходів політики зайнятості:

· пасивна політика зайнятості - сукупність заходів, спрямованих на пом'якшення негативних наслідків безробіття: виплата гарантованої державою допомоги з безробіття, а з закінченням його терміну - матеріальної допомоги; виплату доплат на утриманців, а також можливу видачу недорогих товарів першої необхідності, включаючи продукти харчування й інші заходи; також загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та виплати одноразової матеріальної допомоги.

· активна політика зайнятості спрямована на запобігання звільнень працівників, збереження робочих місць, сприяння якнайшвидшому поверненню безробітних до праці і включає: допомогу при працевлаштуванні, сприяння в професійній перепідготовці, розвиток самозайнятості, субсидування створення нових робочих місць; суспільні роботи та ін. Активна політика заохочує активність кожної людини, спрямовану на пошук робочого місця, що, в свою чергу, скорочує його залежність від політики підтримки доходів за рахунок соціальних виплат; зменшує витрати державного бюджету; знімає напруженість у суспільстві.
Безробіття та його основні поняття як соціально-економічного явища. | Персонал організації та його структура.

Сутність та структура економічно активного населення. | Відтворення трудового потенціалу суспільства. | Сегментація ринку праці. | Поняття, види, форми зайнятості населення. | Кадрова політика та управління персоналом. | Умови праці та фактори, що їх визначають. | Виробнича операція як головний об'єкт нормування праці, її характерні ознаки. | Структура нормованого та ненормованого робочого часу. | Класифікація методів вивчення затрат робочого часу. | Фотографія робочого часу: цілі проведення, види, зміст. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати