На головну

Рекомендаційний бібліографічний список

  1. Hyundai Elantra Black & White> бортжурнал> 13. Список хороших виробників автозапчастин
  2. Nbsp; Список скорочень
  3. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
  4. бібліографічний список
  5. бібліографічний список
  6. бібліографічний список
  7. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Акімова Т. А. Екологія - Природа - Людина - Техніка: Підручник для вузів / Т. А. Акімова, А. П. Кузьмич, В. В. Хаскин. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001..

2. Беккер А. А. Охорона і контроль забруднення природного середовища / А. А. Беккер, Т. Б. Агаєв. Л .: Гидрометеоиздат, 1989.

3. Бринчук М. М. Екологічне право: Підручник для вузів. М .: МАУП, 1998..

4. Вплив металургійних виробництв на лісові екосистеми Кольського півострова / Т. В. Черненькова, О. В. Бутусов, В. М.Cичев і ін. СПб: чіпляючись, 1995..

5. Дикарев В. І. Методи і засоби екологічного контролю / В. І. Дикарев, В. А. Рогалев, Г. А. Денисов, Б. В. Койнаш, Е. С. Сенокосов. СПб: Крисмас+, 1999..

6. Кімстач В. А. Класифікація якості поверхневих вод в країнах Європейського економічного співтовариства. СПб .: Гидрометеоиздат, 1993.

7. Константинов А. С. Загальна гідробіологія. М .: Вища школа, 1999..

8. Контроль хімічних і біологічних параметрів навколишнього середовища / Под ред. Л. К. Ісаєва. СПб .: Крисмас +, 1998..

9. Мазур І. І. Курс інженерної екології: Підручник для вузів / І. І. Мазур, О. І. Молдаванов. М .: Вища школа, 1999..

10. Муравйов А. Г. Оцінка екологічного стану природно-антропогенного комплексу: Навчально-методичний посібник. СПб .: Крисмас +, 1997..

11. Степановских А. С. Охорона навколишнього середовища: Підручник для вузів. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2000..

12. Природокористування: Учеб. посібник / Ю. В. Шувалов, А. Л. Губенко, О. І. Домпальм, А. Н. Маковський, М. А. Пашкевич, Ю. П. Сорокін, В. Ф. Шуйський; Санкт-Петербурзький гірничий ін-т. СПб., 2000..

13. Татарина Л. Ф. Екологічний практикум для студентів і школярів (биоиндикация забрудненого середовища). М .: Аргус, 1997..

14. Шуйський В. Ф. Основи загальної біології та загальної екології: навч. посібник / Санкт-Петербурзький гірничий ін-т. СПб, 2001..


зміст

Введение................................................................................................................. 3

1. Основи екологічного моніторингу ........................................ 4

1.1. Поняття екологічного моніторингу ............................................... ......... 4

1.2. Пріоритетні напрямки екологічного моніторингу ........................ 12

1.3. Технічні і технологічні проблеми екологічного моніторингу 16

1.4. Управління в структурі екологічного моніторингу та правові

основи мониторинга............................................................................................ 20

2. Геофизический моніторинг .............................................. ................... 24

2.1. Методи і засоби геофізичного моніторингу ...................................... 24

2.2. Спостереження і контроль стану атмосферного повітря ...................... 32

2.3. Спостереження і контроль стану природних вод ................................... 37

2.4. Спостереження і контроль стану ґрунтового покриву .......................... 45

3. Біологічний моніторинг .............................................. .................. 54

3.1. Загальні уявлення про біологічному моніторингу ............................... 54

3.1.1. Оцінка стану навколишнього середовища по абиотическим і біоті-

ного показателям....................................................................................... 54

3.1.2. Біологічний моніторинг як складова екологічного

мониторинга................................................................................................... 56

3.1.3. Биоиндикация і біотестування ............................................... ........ 59

3.2. Біоіндикаторні характеристики біосистем різного рангу ............... 61

3.3. Класифікаційні та координаційних методи вивчення спільнот

і экосистем........................................................................................................... 72

3.4. Методи біоіндикації наземних і водних екосистем .............................. 77

Рекомендаційний бібліографічний список ........................ 88

 Биотический індекс Вудівісса | Розділ третій. СТАВЛЕННЯ І НОРМА

атмосферного повітря | природних вод | ґрунтового покриву | Переваги і недоліки підходів до оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) по абіотичних і біотичних показниками | Як складова екологічного моніторингу | Биоиндикация і біотестування | Біоіндикаторні характеристики біосистем різного рангу | До динамічних характеристик спільноти відносять показники динаміки його статичних характеристик і функціональні характеристики. | Класифікаційні та координаційних методи вивчення спільнот і екосистем | І водних екосистем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати