На головну

екологічного моніторингу

  1. III. ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
  2. Активізація моніторингу підприємств реального сектора
  3. Акти, що містять норми екологічного права можуть видавати

У дослідженнях факторів і джерел впливу на природне середовище визначено ряд пріоритетних напрямків моніторингу в залежності від його об'єкта:

 об'єкт моніторингу  Вищий пріоритет
 територія  міста
 Водні басейни, об'єкти питного водопостачання
 Місця нерестовищ риб
 Середовище (компонент екосистеми)  атмосферне повітря
 прісноводні водойми
 Інгредієнти забруднення:  
 повітря  Пил, двоокис сірки, важкі метали (ртуть), оксиди азоту та вуглецю, бенз (а) пірен, пестициди
 води  Біогенні продукти, нафтопродукти, феноли
 Джерела забруднення (в містах)  Автомобільний транспорт, теплові електростанції, підприємства кольорової металургії

Визначення пріоритетів ґрунтується на властивостях забруднювачів і можливості організації спостережень і проводиться за наступними критеріями:

· Рівень фактичного або можливого впливу на здоров'я і благополуччя людини, на клімат або екосистеми;

· Схильність до деградації в навколишньому природному середовищу та накопичення токсикантів в людині і харчових ланцюгах;

· Можливість хімічної трансформації в фізичних і біологічних системах, в результаті чого вторинні (дочірні) речовини можуть виявитися більш токсичними або шкідливими;

· Мобільність, рухливість забруднюючих речовин;

· Фактичні або можливі тенденції концентрацій забруднювачів у навколишньому середовищі і (або) в людині;

· Частота і (або) величина впливу;

· Можливість вимірювань;

· Значення для оцінки стану навколишнього середовища;

· Придатність з точки зору загального поширення для рівномірних змін в глобальній або субрегіональної програмах.

Оцінка забруднюючих речовин по перерахованим критеріям речовини розбивається на класи із зазначенням середовища і типу програми вимірювань (табл.1).

Таблиця 1Поняття екологічного моніторингу | По класах пріоритетності

Пашкевич М. А., Шуйський В. Ф. | Вступ | Технічні і технологічні проблеми екологічного моніторингу | І правові основи моніторингу | геофізичного моніторингу | атмосферного повітря | природних вод | ґрунтового покриву | Переваги і недоліки підходів до оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) по абіотичних і біотичних показниками | Як складова екологічного моніторингу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати