На головну

ЩОДЕННИК

  1. Витяги з «Щоденника партизанських дій 1812 року» Д. В. Давидова.
  2. щоденник
  3. ЩОДЕННИК
  4. щоденник
  5. Щоденник професійної (виробничої) практики
  6. Щоденник проходження навчальної (переддипломної) практики

Проведеної роботи під час проходження

Навчальної практики (стажування) студента навчальної групи ЕМФ - 29

ФГБОУ ВПО «Волгоградський державний аграрний університет»

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(П. І. Б.)

з «29» червня 2015 р «12» липня 2015 р

Таблиця

Таблиця, як і в плані, перший пункт - у всіх проходження інструктажу з техніки безпеки.


Звіт про проходження навчальної практики складається відповідно до тематичного плану і завданнями на навчальну практику.

Структура звіту з практики:

- Титульна сторінка.

· - Вступ. Вказується місце проходження практики, терміни, завдання практики (перерахувати відповідно до щоденником і планом:

· Загальне знайомство з підприємством і діяльністю відділу профілактичної роботи;

· Вивчення нормативно-технічної та організаційно-розпорядчої документації;

· Отримання практичних навичок.

- Основна частина звіту.

Дається характеристика організації, організаційна структура; перераховуються основні напрямки діяльності, докладно описується діяльність відділу, в якому проходили практику; перераховуються посадові обов'язки співробітників відділу, вказуються об'єкти підконтрольні організації. В якості додатків можуть бути додані документи.

- Висновок, що містить узагальнення теоретичних і практичних результатів, викладених в основній частині ,.

- Додатки до звіту (Додаток А-Д: додатки щодо звіту по практиці).

Обсяг звіту складає приблизно 15-20 сторінок машинописного тексту формату А4 без додатків.

За результатами практики керівниками практики формується атестаційний лист.

Практика завершується диференційованим заліком за умови позитивного висновку. При заліку враховується рівень освоєння, повнота і своєчасність подання щоденника практики і звіту про практику відповідно до завдання на практику.
Студента навчальної групи ЕМФ - 29 | Студента 2 курсу навчальної групи ЕМФ - 29
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати