смуга відводу | Розділювальна смуга | Крайові смуги, бордюри | стоянкові смуги | Основні положення | пристрій віражів | Перехідні криві і розширення проїзної частини | ДІЛЯНКИ підйому і спуску | Вимоги до зчіпним якостям << дорожнього >> покриття | Методи та прилади, що служать для оцінки зчіпних якостей << дорожнього >> покриття |

загрузка...
загрузка...
На головну

ПЕРЕТИНУ І ПРИМИКАННЯ В ОДНОМУ РІВНІ

  1. D-розбиття за одним параметром
  2. I етап - вивчення теоретичних основ технології різнорівневого навчання.
  3. I. ЗАХОДИ, ПРОВОДЯТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ на національному рівні
  4. TEМA 8. Законність і правова робота в народному господарстві
  5. VI. Механізм досягнення рівнів цільових показників.
  6. Активність банків на фондовому ринку була на досить високому рівні.
  7. Аналіз вертикального контролю на рівні сектора економіки: лісопромисловий комплекс


 8.1. Загальні принципи планування перетинів і примикання в одному рівні


 8.1.1. Планування перетинів автомобільних << доріг >> в одному рівні повинна бути візуально ясною і простий, напрямки << руху >> в зоні перетину повинні бути видимі водіями завчасно.

 8.1.2. Планування перетину і засоби організації << руху >> повинні підкреслювати переважні умови проїзду по головній << дорозі >> (<< дорозі >> з найбільш високою інтенсивністю << руху >>), допускаючи деяке ускладнення виконання маневрів з другорядної << дороги> >.

 8.1.3. Найбільш << безпечні >> перетину << доріг >> під кутом від 50 до 75 °, при яких відсутні непросматріваемие зони і водій має найбільш зручні умови оцінки << дорожньо >>-транспортної ситуації (кут відраховується від осі другорядною << дороги> > до осі головної за годинниковою стрілкою).

 8.1.4. Все << дороги >>, що примикають до << дорогах >> I-IV категорій, повинні мати тверді покриття на відстані до перетину не менше 50 м. Для запобігання забруднення проїжджої частини головної << дороги >> автомобілями, що виїжджають з другорядної << дороги >>, довжину ділянки з обов'язковим удосконаленим покриттям приймати:

 - При піщаних, супіщаних і легких суглинних грунтах не менше 100 м;

 - При чорноземах, глинах, легких і пилуватих суглинках не менше 400 м;

 - При засолених грунтах не менше 500 м.

 В останніх двох випадках в межах довжини 200 м з'їзди повинні мати удосконалене покриття, а на решті покриття може бути і гравійним.

 8.1.5. На перетинах в одному рівні повинна бути забезпечена бічна видимість, що розраховується з умови видимості з головною << дороги >> автомобіля, який чекає на другорядній << дорозі >> моменту << безпечного >> виїзду на головну << дорогу >>. При розрахунку приймається: що очікує автомобіль розташований в 1,5 м від крайки проїзної частини; рівень очі водія знаходиться на висоті 1,2 м. Значення відстаней для забезпечення бічної видимості наведені в табл.8.1.

Таблиця 8.1

 Інтенсивність << руху >> по головній << дорозі >>, авт. / Добу  Мінімальна відстань видимості автомобіля по головній << дорозі >>  , м  Мінімальна відстань видимості поверхні << дороги >>, м
 головною  другорядною 8.1.6. Варіанти планувальних рішень перетину слід вибирати по номограмі, представленої на рис.8.1. Остаточне планувальне рішення встановлюється техніко-економічним розрахунком за розміром сумарних приведених витрат. При цьому слід враховувати будівельну вартість перетину, витрати на ремонт і утримання, експлуатаційні та автотранспортні витрати по кожному варіанту, втрати народного господарства від << дорожньо >>-транспортних пригод і від вилучення земельних угідь. Ступінь << безпеки >> на перетинах оцінюється за методикою, викладеною в прил.2.

Рис.8.1. Номограма для вибору типу планувальних рішень перетинів:

 - Перспективна інтенсивність << руху >> по другорядній (менш завантаженою) << дорозі >>, авт. / Добу;
 - Перспективна інтенсивність << руху >> по головній (більш завантаженої) << дорозі >>, авт. / Добу;
 1 - просте необладнане перетин; 2 - частково каналізовані перетину з направляючими
 острівцями на другорядній << дорозі >>); 3 - повністю каналізовані перетину і примикання
 з напрямними острівцями на обох << дорогах >>, перехідно-швидкісними смугами, розміткою проїжджої
 частини; 4 - конкуруючі варіанти кільцевих перетинів: а - із середніми центральними острівцями;
 б - з малими центральними острівцями; в - з великими центральними острівцями (при числі
 пересічних смуг більше 5); г - з перетином в різних рівнях; 5 - конкуруючі варіанти
 перетинів: а - кільцеві перетину, що забезпечують найкращі умови << руху >> по головному
 напрямку (еліптичний центральний острівець); б - в різних рівнях; в - при стадійному
 будівництві (I етап - кільцеві перетину; II етап - перетину в різних рівнях); 6 - конкуруючі
 варіанти перетинів: а - кільцеві з малими центральними острівцями; б - в різних рівнях;
 7 - конкуруючі планувальні - кільцеві перетину; II етап - перетину в різних рівнях;
 б - перетинання в різних рівнях; 8 - перетину в різних рівнях. Рис.8.2. Схеми планувальних рішень перетинів:

а - просте необладнане перетин; б - частково каналізований перетин
 з напрямними острівцями на другорядній << дорозі >>; в, г - повністю каналізований
 примикання і перетинання з направляючими острівцями на обох << дорогах >>,
 з перехідно-швидкісними смугами; д - кільцеві саморегульовані перетину

 Зорове орієнтування водіїв | Елементи перетинів в одному рівні
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати