На головну

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

  1. III. Навчально-матеріальне забезпечення
  2. III. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни
  3. Ill етап. Ухвалення конкурсного рішення про присудження контракту
  4. V. Методичне забезпечення навчального процесу
  5. V. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни і навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів
  6. VI. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни (модуля)
  7. VI. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни (модуля)

10.1. Забезпечення виконання контракту Підрядник, з яким укладається Контракт, може надати будь-яким з двох способів за своїм вибором:

- Надання банківської гарантії;

- Внесення грошових коштів на рахунок Замовника, на якому відповідно до законодавства Російської Федерації враховуються операції з коштами, які надходять замовнику.

Забезпечення виконання договору надається на весь термін дії Договору відповідно до умов цього контракту до повного виконання Підрядником своїх зобов'язань за цим Договором.

10.2. Розмір забезпечення виконання муніципального контракту становить 10% від початкової (максимальної) ціни контракту.

В ході виконання контракту виконавець має право надати замовнику забезпечення виконання контракту, зменшене на обсяг виконаних зобов'язань, передбачених контрактом, замість раніше наданого забезпечення виконання контракту. При цьому може бути змінено спосіб забезпечення виконання контракту.

10.3. Порядок надання забезпечення виконання контракту у вигляді банківської гарантії, виданої банком.

Замовник в якості виконання контракту приймає банківські гарантії, видані банками, включеними в передбачений статтею 74.1 Податкового кодексу Російської Федерації перелік банків, що відповідають встановленим вимогам для прийняття банківських гарантій з метою оподаткування.

Банківська гарантія повинна бути безвідкличної і повинна містити:

1) суму банківської гарантії, що підлягає сплаті гарантом замовнику в встановлених частиною 13 статті 44 Федерального закону 44-ФЗ випадках, або суму банківської гарантії, що підлягає сплаті гарантом замовнику в разі неналежного виконання зобов'язань принципалом відповідно до статті 96 Федерального закону 44-ФЗ;

2) зобов'язання принципала, належне виконання яких забезпечується банківською гарантією;

3) обов'язок гаранта сплатити замовнику неустойку в розмірі 0,1 відсотка грошової суми, яка підлягає сплаті, за кожен день прострочення;

4) умова, згідно з яким виконанням зобов'язань гаранта по банківській гарантії є фактичне надходження грошових сум на рахунок, на якому відповідно до законодавства Російської Федерації враховуються операції з коштами, які надходять замовнику;

5) термін дії банківської гарантії з урахуванням вимог статей 44 та 96 Закону України 44-ФЗ;

6) відкладальне умова, що передбачає укладення договору надання банківської гарантії за зобов'язаннями принципала, що виникли з договору при його укладанні, в разі надання банківської гарантії як забезпечення виконання контракту;

7) встановлений Урядом Російської Федерації перелік документів, що надаються замовником банку одночасно з вимогою про здійснення сплати грошової суми по банківській гарантії.

У разі забезпечення виконання Контракту банківською гарантією, термін її дії повинен перевищувати термін дії Контракту не менше, ніж на один місяць.

Відмова у прийнятті в банківській гарантії замовником допускається з підстав, зазначених у частині 6 статті 45 Федерального закону 44-ФЗ.

10.4. Порядок надання забезпечення виконання контракту у вигляді застави грошових коштів.

У разі якщо виконання контракту представляється у вигляді застави грошових коштів, учасник аукціону, з яким укладається контракт, перераховує суму застави грошових коштів рахунок Замовника, на якому відповідно до законодавства Російської Федерації враховуються операції з коштами, які надходять замовнику (рахунок, вказаний в документації про аукціон).

Повернення грошових коштів, внесених в якості забезпечення виконання контракту, здійснюється Замовником шляхом перерахування на рахунок Підрядника, вказаний в цьому контракті, одночасно з остаточним розрахунком за виконані Роботи.

Стаття 11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

11.1. Справжній Контракт діє з моменту його укладення і 24 годину. 00 хв. до «___» __________ 20__ р, але в частині оплати до повного виконання сторонами прийнятих по ньому зобов'язань.

11.2. Розірвання контракту допускається за згодою Сторін, за рішенням суду або у зв'язку з односторонньою відмовою Сторони контракту від виконання контракту відповідно до ст. 95 Федерального закону від 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11.3. Розірвання контракту в разі односторонньої відмови сторони контракту від виконання Контракту здійснюється відповідно до положень частин 8-26 статті 95 Федерального закону від 05.04.2013 № 44-ФЗ «Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб ».

 Стаття 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ | Вартість виконання робіт з утримання та прибирання територій об'єктів благоустрою в місті Бійську в 2015 році

Забезпечення заявки і виконання муніципального контракту | Роз'яснення положень документації | Можливість замовника змінити умови контракту | Частина II. Інформаційна карта аукціону | На виконання робіт з утримання та прибирання територій об'єктів благоустрою в місті Бійську в 2015 році | Стаття 2. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ | Стаття 4. Приймання ВИКОНАНИХ РОБІТ | Стаття 5. інспектування | Стаття 6. Права та обов'язки сторін | Стаття 7. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ВИКОНАНОЮ РОБОТИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати