На головну

Стаття 2. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. II. Порядок виконання курсової роботи
  3. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  4. II. Умови і порядок обробки персональних даних у зв'язку з реалізацією службових або трудових відносин
  5. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  6. III Порядок обліку та оформлення виконаних робіт

2.1 Ціна Контракту встановлюється за ціною, запропонованою переможцем електронного аукціону (або в разі укладення Контракту з учасником аукціону, згідно ч.1 ст.70 Федерального закону №44-ФЗ «Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб »), (далі по тексту - Закон 44-ФЗ) і становить ___________________, в тому числі ПДВ _________ руб. / Без урахування ПДВ (якщо не є платником ПДВ, оформляється відповідно до оголошеними умовами торгів). У разі, якщо цей контракт буде укладений з фізичною особою, сума, що підлягає сплаті такій фізичній особі, зменшується на розмір податкових платежів, пов'язаних з оплатою Контракту.

Ціна Контракту є твердою і визначається на весь термін виконання Контракту, за винятком випадків, передбачених статтями 34, 95 Закону 44-ФЗ. В Ціну Контракту включені: всі витрати, в тому числі заробітна плата працівників Підрядника, інші витрати Підрядника, пов'язані з виконанням робіт, винагороду Підрядника, сплата податків (в тому числі ПДВ) і інших обов'язкових платежів, матеріали, механізми, витрати на перевезення.

2.2 Ціна Муніципального контракту може бути знижена за згодою Сторін без зміни передбачених Державним контрактом обсягу робіт та інших умов виконання Контракту (п. П. а п. 1 ч. 1. ст. 95 Закону 44-ФЗ).

2.3. Замовник за погодженням з Підрядником в ході виконання цього Контракту має право збільшити передбачених Контрактом обсягу виконуваних робіт не більше ніж на десять відсотків або зменшити передбачені Контрактом обсяг виконуваної роботи не більше ніж на десять відсотків. При цьому допускається зміна ціни Контракту пропорційно додаткового обсягу робіт виходячи з встановленої в Контракті ціни роботи, але не більше ніж на десять відсотків ціни Контракту. При зменшенні передбачених Контрактом обсягу роботи сторони зобов'язані зменшити ціну Контракту виходячи з ціни роботи. (П. П. б п. 1 ч. 1 ст. 95 Закону 44-ФЗ).

2.4. Розрахунки за виконані роботи за цим Договором провадиться у такому порядку:

Оплата авансу не передбачено.

Розрахунки за виконану роботу по Муніципальному контрактом проводиться в безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Підрядника.

Розрахунок за виконані роботи проводиться Замовником протягом 60 календарних днів з дати підписання Сторонами Акту про приймання виконаних робіт за встановленою формою.

Оплата здійснюється на підставі довідки про вартість виконаних робіт і витрат за формою КС-3, акту приймання виконаних робіт за встановленою формою і виставлених рахунків.

Оплата здійснюється в міру надходження бюджетних коштів Державному замовнику на ці цілі.

Датою платежу буде вважатися дата списання грошових коштів з розрахункового рахунку Замовника.

 На виконання робіт з утримання та прибирання територій об'єктів благоустрою в місті Бійську в 2015 році | Стаття 4. Приймання ВИКОНАНИХ РОБІТ

Найменування і опис об'єкта закупівлі | Початкова (максимальна) ціна контракту, порядок її формування, обґрунтування початкової (максимальної) ціни контракту | Вимоги до учасників закупівлі | В аукціоні та інструкцію щодо її заповнення | Забезпечення заявки і виконання муніципального контракту | Роз'яснення положень документації | Можливість замовника змінити умови контракту | Частина II. Інформаційна карта аукціону | Стаття 5. інспектування | Стаття 6. Права та обов'язки сторін |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати