Головна

В аукціоні та інструкцію щодо її заповнення

  1. Посадова інструкція
  2. Інструкція
  3. Інструкція
  4. Інструкція
  5. Інструкція
  6. Інструкція

8.1. Заявка на участь в аукціоні складається з двох частин.

8.1.1. Перша частина заявки на участь в електронному аукціоні повинна містити зазначену в одному з наступних підпунктів інформацію:

1) при укладанні контракту на поставку товару:

а) згоду учасника аукціону на поставку товару в разі, якщо учасник пропонує для поставки товар, щодо якого в документації конкурсних торгів міститься вказівка ??на товарний знак (його словесне позначення) (при наявності), знак обслуговування (при наявності), фірмове найменування ( при наявності), патенти (при наявності), корисні моделі (при наявності), промислові зразки (при наявності), найменування місця походження товару або найменування виробника товару, і (або) такий учасник пропонує для поставки товар, який у місцях склеювання, вказаною в документації, конкретні показники товару, що відповідають значенням еквівалентності, встановленим документацією;

б) конкретні показники, що відповідають значенням, встановленим документацією конкурсних торгів, і вказівка ??на товарний знак (його словесне позначення) (при наявності), знак обслуговування (при наявності), фірмове найменування (при наявності), патенти (при наявності), корисні моделі (при наявності), промислові зразки (при наявності), найменування місця походження товару або найменування виробника пропонованого для поставки товару за умови відсутності в даній документації вказівки на товарний знак, знак обслуговування (при наявності), фірмове найменування (при наявності), патенти ( при наявності), корисні моделі (при наявності), промислові зразки (при наявності), найменування місця походження товару або найменування виробника;

2) згоду учасника аукціону на виконання роботи або надання послуги на умовах, передбачених документацією, при проведенні аукціону на виконання роботи або надання послуги;

3) при укладенні контракту на виконання роботи або надання послуги, для виконання або надання яких використовується товар:

а) згоду учасника аукціону на виконання роботи або надання послуги на умовах, передбачених документацією, в тому числі згода на використання товару, щодо якого в документації міститься вказівка ??на товарний знак (його словесне позначення) (при наявності), знак обслуговування (при наявності ), фірмове найменування (при наявності), патенти (при наявності), корисні моделі (при наявності), промислові зразки (при наявності), найменування місця походження товару або найменування виробника товару, або згода, передбачена учасника аукціону на виконання роботи або надання послуги на умовах, передбачених документацією, вказівка ??на товарний знак (його словесне позначення) (при наявності), знак обслуговування (при наявності), фірмове найменування (при наявності), патенти (при наявності), корисні моделі (при наявності), промислові зразки ( при наявності), найменування місця походження товару або найменування виробника товару та, якщо учасник такого аукціону пропонує для використання товар, який у місцях склеювання, вказаною в документації, конкретні показники товару, що відповідають значенням еквівалентності, встановленим документацією, за умови утримання в ній вказівки на товарний знак (його словесне позначення) (при наявності), знак обслуговування (при наявності), фірмове найменування (при наявності), патенти (при наявності), корисні моделі (при наявності), промислові зразки (при наявності), найменування місця походження товару або найменування виробника товару, а також вимога про необхідність зазначення у заявці на участь у такому аукціоні на товарний знак (його словесне позначення) (при наявності), знак обслуговування (при наявності), фірмове найменування (при наявності), патенти (при наявності) , корисні моделі (при наявності), промислові зразки (при наявності), найменування місця походження товару або найменування виробника товару;

б) згоду учасника аукціону на виконання роботи або надання послуги на умовах, передбачених документацією, а також конкретні показники використовуваного товару, що відповідають значенням, встановленим документацією, і вказівка ??на товарний знак (його словесне позначення) (при наявності), знак обслуговування (при наявності ), фірмове найменування (при наявності), патенти (при наявності), корисні моделі (при наявності), промислові зразки (при наявності), найменування місця походження товару або найменування виробника товару за умови відсутності в документації вказівки на товарний знак, знак обслуговування ( при наявності), фірмове найменування (при наявності), патенти (при наявності), корисні моделі (при наявності), промислові зразки (при наявності), найменування місця походження товару або найменування виробника товару.

У разі, якщо в частини II «Інформаційна карта аукціону » є вказівка ??на надання заборон і обмеження допуску товарів, що походять з іноземної держави або групи іноземних держав, робіт, послуг, відповідно виконуються, надаються іноземними особами відповідно до ст. 14 Федерального закону №44-ФЗ учаснику закупівлі необхідно вказувати країну походження товару.

Відповідальність за достовірність відомостей про країну походження товару, вказаного в заявці на участь в аукціоні, несе учасник закупівлі.

Перша частина заявки на участь в електронному аукціоні, може містити ескіз, малюнок, креслення, фотографію, інше зображення товару, на поставку якого полягає контракт.

8.1.2. Друга частина заявки на участь в електронному аукціоні повинна містити наступні документи та інформацію:

1) найменування, фірмове найменування (при наявності), місце знаходження, поштову адресу (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані, місце проживання (для фізичної особи), номер контактного телефону, ідентифікаційний номер платника податків учасника аукціону або відповідно до законодавства відповідної іноземної держави аналог ідентифікаційного номера платника податків учасника аукціону (для іноземної особи), ідентифікаційний номер платника податків (за наявності) засновників, членів колегіального виконавчого органу, особи, яка виконує функції одноосібного виконавчого органу учасника такого аукціону;

2) документи, що підтверджують відповідність учасника аукціону вимогам, встановленим пунктами 7.1.1., 7.1.8. і 7.2. (При наявності таких вимог в частини II «Інформаційна карта аукціону ») Документації, або копії цих документів, а також декларація про відповідність учасника аукціону вимогам, встановленим 7.1.2 - 7.1.5 .; 7.1.7., 7.1.8 документації;

3) копії документів, що підтверджують відповідність товару, роботи або послуги вимогам, встановленим відповідно до законодавства Російської Федерації, в разі, якщо відповідно до законодавства Російської Федерації встановлені вимоги до товару, роботи або послуги і надання зазначених документів передбачено в частини II «Інформаційна карта аукціону ».При цьому не допускається вимагати подання зазначених документів, якщо відповідно до законодавства Російської Федерації вони передаються разом з товаром;

4) рішення про схвалення або про вчинення значного правочину або копія даного рішення в разі, якщо вимога про необхідність наявності даного рішення для здійснення великої угоди встановлено федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації і (або) установчими документами юридичної особи і для учасника такого аукціону укладається контракт або надання забезпечення заявки на участь в аукціоні, забезпечення виконання контракту є великою угодою;

5) документи, що підтверджують право учасника аукціону на отримання переваги, відповідно до статей 28 - 29 Федерального закону 44-ФЗ, або копії цих документів, якщо надання переваги передбачено в частини II «Інформаційна карта аукціону »;

6) документи, що підтверджують відповідність учасника аукціону і (або) послуг, які ним товарів, робіт або послуг умовам, заборонам і обмеженням, встановлені замовником відповідно до статті 14 Федерального закону №44-ФЗ, або копії цих документів, якщо надання зазначених документів передбачено в частини II «Інформаційна карта аукціону »;

7) декларацію про приналежність учасника такого аукціону до суб'єктів малого підприємництва або соціально орієнтованим некомерційним організаціям в разі встановлення замовником в частини II «Інформаційна карта аукціону » обмеження, передбаченого частиною 3 статті 30 Федерального закону 44-ФЗ.

8.2. Інструкція щодо заповнення заявки.

8.2.1. Подача заявок на участь в електронному аукціоні здійснюється тільки особами, які отримали акредитацію на електронному майданчику;

8.2.2. Заявка повинна бути складена російською мовою. Виняток становлять фірмові найменування, знаки обслуговування, патенти, корисні моделі, промислові зразки, назви виробників, які можуть зазначатися на інших мовах.

8.2.3. Документи і інформація, що направляються у формі електронних документів учасником електронного аукціону, повинні бути підписані посиленою електронним підписом особи, яка має право діяти від імені учасника аукціону;

У разі, коли найменування показника, вимога до якого встановлено в технічному завданні, або додатку до нього, супроводжується знаком *, значення показника в заявці не може встановлюватися точним значенням, а повинно бути вказано діапазоном, включаючи прикордонні показники, в якому він може застосовуватися ( вказані межі, або граничні відхилення зі знаком ±).

Показники зі словами «не менше» означають мінімальне значення відповідного показника, показники зі словами «не більше» означають максимальне значення відповідного показника, і включають в себе крайні значення. Дані показники повинні бути конкретизовані.

Показники зі словами «менше», показники зі словами «більше» не включають в себе крайні значення. Дані показники повинні бути конкретизовані.

У разі, коли найменування показника, вимога до якого встановлено в технічному завданні, або додатку до нього, супроводжується знаком * *, значення показника в заявці не може встановлюватися точним значенням, а повинно бути вказано діапазоном, не включаючи прикордонні показники, в якому він може застосовуватися.

Показники характеристик товарів при супроводі символу «-» вказуються в діапазоні - учасником дані показники повинні бути конкретизовані, т. Е без вказівки слів «не менше / не більше», «менше / більше», «максимальне значення», «мінімальне значення» , «від», «до», «повинен», «не вище», «не нижче», або їх похідні, «від», «до», «або».

При перерахуванні показників, вимоги до яких встановлені в технічному завданні або додатку до нього, знак «,» читати як союз «і», знак «/» читати як союз «або».

8.3. Учасник електронного аукціону не допускається до участі в ньому в разі:

1) ненадання інформації, передбаченої частиною 3 статті 66 Федерального закону №44-ФЗ, або надання недостовірної інформації;

2) невідповідності інформації, передбаченої частиною 3 статті 66 Федерального закону №44-ФЗ, вимогам документації.

8.4. Заявка на участь в електронному аукціоні визнається не відповідає вимогам, встановленим документацією, в разі:

1) неподання документів та інформації, які передбачені пунктами 1,3 - 5,7і8 частини 2 статті 62, частинами 3 та 5 статті 66Федерального закону №44-ФЗ, невідповідності зазначених документів та інформації вимогам, встановленим документацією конкурсних торгів, наявності в зазначених документах недостовірної інформації про учасника аукціону на дату і час закінчення терміну подачі заявок на участь в аукціоні;

2) невідповідності учасника аукціону вимогам, встановленим відповідно до частини 1, частинами 1.1 і 2 (при наявності таких вимог) статті 31 Федерального закону №44-ФЗ.

8.5. Відсторонення учасника закупівлі від участі у визначенні постачальника (підрядника, виконавця) або відмова від укладення контракту з переможцем визначення постачальника (підрядника, виконавця) здійснюється в будь-який момент до укладення контракту, якщо уповноважений орган або комісія щодо здійснення закупівель виявить, що учасник закупівлі не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 7.1 та 7.2 документації, або надав недостовірну інформацію щодо своєї відповідності зазначеним вимогам.

 Вимоги до учасників закупівлі | Забезпечення заявки і виконання муніципального контракту

Найменування і опис об'єкта закупівлі | Початкова (максимальна) ціна контракту, порядок її формування, обґрунтування початкової (максимальної) ціни контракту | Роз'яснення положень документації | Можливість замовника змінити умови контракту | Частина II. Інформаційна карта аукціону | На виконання робіт з утримання та прибирання територій об'єктів благоустрою в місті Бійську в 2015 році | Стаття 2. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ | Стаття 4. Приймання ВИКОНАНИХ РОБІТ | Стаття 5. інспектування | Стаття 6. Права та обов'язки сторін |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати