На головну

Найменування і опис об'єкта закупівлі

  1. I. Опис курсу
  2. I / O Опис
  3. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації
  4. IV. Опис діяльності підрозділу

ЗМІСТ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО АУКЦІОНІ В ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМІ

Частина I.Загальні умови проведення електронного аукціону .................................... 3

Частина II. Інформаційна карта електронного аукціону ...................................... 13

Частина III. Технічне завдання ................................................ ........................ 16

Частина IV. Проект муніципального контракту ............................................... ....... 23

Частина I. Загальні умови проведення електронного аукціону

законодавче регулювання

Справжня документація розроблена відповідно Конституцією Російської Федерації, Цивільним кодексом Російської Федерації, Бюджетним кодексом Російської Федерації, Федеральним законом від 05.04.2013 N 44-ФЗ «Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб» (далі - Федеральний закон №44-ФЗ), та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб.

Терміни «документацію конкурсних торгів в електронній формі» і «документація» застосовуються в одному значенні.

Питання, які знайшли відображення в документації, регулюються Федеральним законом №44-ФЗ.

Найменування і опис об'єкта закупівлі

2.1. Об'єктом закупівлі електронного аукціону є поставка товарів, виконання робіт, надання послуг, зазначених в частини II «Інформаційною карти аукціону », Відповідно до процедур і умов, наведених у цій документації, в тому числі в проекті державного контракту (далі - контракт).

2.2. Функціональні, технічні, якісні, експлуатаційні характеристики об'єкта закупівлі, пов'язані з визначенням відповідності товарів, що поставляються, виконуваних робіт, надаваних послуг потребам замовника, визначені в частини III «Технічне завдання"Цієї документації.

2.3. При наявності в документації вказівок на товарні знаки в разі, якщо при виконанні робіт, наданні послуг передбачається використовувати товари, поставки яких не є предметом контракту в опис об'єкта закупівлі в даному випадку слід читати зі словами «або еквівалент», за винятком випадків несумісності товарів, на яких розміщуються інші товарні знаки, і є необхідність забезпечення взаємодії таких товарів з товарами, використовуваними замовником, а також випадків закупівель запасних частин і витратних матеріалів до машин та устаткування, що використовуються замовником, відповідно до технічної документації на зазначені машини і обладнання;

2.4. Товар, що поставляється повинен бути новим товаром (товаром, який не був у вжитку, в ремонті, в тому числі який не був відновлений, у якого не було здійснено заміну складових частин, що не були відновлені споживчі властивості) в разі, якщо інше не передбачено описом об'єкта закупівлі в частині III «Технічне завдання» даного матеріалу.

2.5. Зображення товару, що поставляється, що дозволяє його ідентифікувати і підготувати заявку, остаточну пропозицію, а також інформація про місце, дати початку і закінчення, порядку і графіку огляду учасниками закупівлі зразка або макета товару, на поставку якого полягає контракт, в разі, якщо в частині III « технічне завдання »документації міститься вимога про відповідність товару, що зображенню товару, зразком або макету товару на поставку якого полягає контракт, наводиться в частині III« технічне завдання »даного матеріалу.

2.6. При описі об'єкта закупівлі використовуються, якщо це можливо, стандартні показники, вимоги, умовні позначення та термінологія, що стосується технічних і якісних характеристик об'єкта закупівлі, встановлених відповідно до технічних регламентів, стандартів і іншими вимогами, передбаченими законодавством Російської Федерації про технічне регулювання. У разі, невикористання таких стандартних показників, вимог, умовних позначень і термінології, то в цій документації в частині III «Технічне завдання», повинно міститися обгрунтування необхідності використання інших показників, вимог, позначень і термінології.

2.7. Перелік запасних частин до техніки, обладнання із зазначенням ціни запасних частин або кожної запасної частини до техніки, обладнання, в разі, якщо при проведенні аукціону на право укласти контракт на виконання робіт з технічного обслуговування і (або) ремонту техніки, обладнання неможливо визначити обсяг підлягають виконання робіт, встановлюється в частини III «Технічне завдання»документації.

2.8. Перелік документів, що підтверджують відповідність товару, робіт, послуг вимогам, встановленим відповідно до законодавства Російської Федерації, в разі, якщо відповідно до законодавства Російської Федерації встановлені вимоги до товару, роботи, послуги, встановлюється в частини II «Інформаційна карта аукціону ».

2.9. Локальні кошториси, розрахунки, дефектні відомості, специфікації, плани (схема), креслення, графіки, ескізи, фотографії тощо є невід'ємною частиною частини III «Технічне завдання»документації.Тел .: 8-926-533-32-52, 8-499-398-08-11 | Початкова (максимальна) ціна контракту, порядок її формування, обґрунтування початкової (максимальної) ціни контракту

Вимоги до учасників закупівлі | В аукціоні та інструкцію щодо її заповнення | Забезпечення заявки і виконання муніципального контракту | Роз'яснення положень документації | Можливість замовника змінити умови контракту | Частина II. Інформаційна карта аукціону | На виконання робіт з утримання та прибирання територій об'єктів благоустрою в місті Бійську в 2015 році | Стаття 2. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ | Стаття 4. Приймання ВИКОНАНИХ РОБІТ | Стаття 5. інспектування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати