На головну

Самостійна робота 8

  1. TEМA 8. Законність і правова робота в народному господарстві
  2. V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи
  3. А з підсвідомістю працюємо інакше.
  4. Аналітична робота в інтересах захисту бізнесу.
  5. Атракціони і реквізит здається в оренду або використовується в програмі, яку ми розробимо спеціально для ВАС! Від веселою спартакіади до першокласного тімбілдінга!
  6. Б) самостійна аудиторна робота
  7. Банний день. Робота в кружкахJ

Тема: Облік витрат обігу і виробництва.

Мета роботи - Систематизація та закріплення отриманих теоретичних знань і практичних умінь з обліку витрат обігу і виробництва.

Питання, що підлягають вивченню:

Витрати підприємства і собівартість його продукції. Класифікація витрат підприємства. Сутність витрат обігу та виробництва. Склад і характеристика витрат, що включаються у витрати обігу і виробництва. Облік і розподіл витрат обігу

Завдання для самостійної роботи:

Робота з навчальною і додатково літературою та Інтернет

Підготувати повідомлення на тему: «Аналітичний облік витрат звернення».

Рекомендації щодо виконання завдання:

Робота з лекційним матеріалом по темі «Облік витрат обігу та виробництва», огляд електронних джерел, пошук інформації по заданій проблемі.

Реферат складається з: вступу, основної частини, висновків з висновками, списку використаних джерел. Обсяг роботи не менше 10 і не більше 15 машинописних сторінок. Друк кирилиця, один з половиною інтервал, шрифт 14. Посилання на джерела (в т.ч. найменування сайтів мережі Інтернет) є обов'язковими. Заохочується використання практичних прикладів (статті в друкованих ЗМІ, діяльність відомих фірм).

Обсяг роботи в академічних годинах: 2 години.

Основні вимоги до результатів роботи:

Здатність зібрати і проаналізувати вихідні дані, необхідні для роботи, здатність проявляти економічне мислення, підприємницький та комерційний підхід до вирішення виробничих завдань, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення.

Форма контролю:

Поточний контроль (семінарські заняття здійснюється в усному вигляді по підготовленим рефератів чи виступ з доповіддю за обраною темою).

 Самостійна робота 7 | Самостійна робота 9

анотація | ВСТУП | знаннями | Самостійна робота 1 | Самостійна робота 2 | Самостійна робота 3 | Самостійна робота 4 | Самостійна робота 5 | Самостійна робота 6 | Самостійна робота 10 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати