На головну

Самостійна робота 5

  1. TEМA 8. Законність і правова робота в народному господарстві
  2. V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи
  3. А з підсвідомістю працюємо інакше.
  4. Аналітична робота в інтересах захисту бізнесу.
  5. Атракціони і реквізит здається в оренду або використовується в програмі, яку ми розробимо спеціально для ВАС! Від веселою спартакіади до першокласного тімбілдінга!
  6. Б) самостійна аудиторна робота
  7. Банний день. Робота в кружкахJ

Тема: Облік товарів в бухгалтерії.

Мета роботи - Систематизація та закріплення отриманих теоретичних знань і практичних умінь учнів, направлення на поглиблення і закріплення знань того, хто навчається, розвиток практичних умінь в підготовці презентації з обліку товарів в бухгалтерії.

Питання, що підлягають вивченню:

Робота з навчальною і додатково літературою та Інтернет Заповнити первинний документ з обліку матеріалів на складі. Організація приймання та контролю документів у бухгалтерії організації торгівлі. Оцінка товарів.

Облікові регістри з обліку товарів.

Завдання для самостійної роботи:

Виконати презентацію на тему «Облік товарів в бухгалтерії». Самостійна робота включена до Розділу 2. «Облік товарів в торгівлі». Тема 2.2 «Облік товарів в бухгалтерії».

Рекомендації щодо виконання завдання:

Робота з лекційним матеріалом по темі «Облік товарів в бухгалтерії» і електронними джерелами, пошук інформацію по заданій проблемі, з обліку товарів в бухгалтерії.

Підготовка презентації, яка повинна містити основний напрямок теми, за обсягом складати не більше 12-14 слайдів.

Обсяг роботи в академічних годинах: 2 години.

Основні вимоги до результатів роботи:

Володіти культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. Здатність до організаційно-економічної та господарської діяльності, прояв економічного мислення.

Форма контролю:

Поточний контроль (здійснюється в усному вигляді: усну відповідь в ході лекційних занять по підготовленим презентацій або виступ з доповіддю за обраною темою, захист творчих робіт). Заповнити облікові регістри з обліку товарів.
Самостійна робота 4 | Самостійна робота 6

анотація | ВСТУП | знаннями | Самостійна робота 1 | Самостійна робота 2 | Самостійна робота 3 | Самостійна робота 7 | Самостійна робота 8 | Самостійна робота 9 | Самостійна робота 10 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати