На головну

Самостійна робота 1

  1. TEМA 8. Законність і правова робота в народному господарстві
  2. V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи
  3. А з підсвідомістю працюємо інакше.
  4. Аналітична робота в інтересах захисту бізнесу.
  5. Атракціони і реквізит здається в оренду або використовується в програмі, яку ми розробимо спеціально для ВАС! Від веселою спартакіади до першокласного тімбілдінга!
  6. Б) самостійна аудиторна робота
  7. Банний день. Робота в кружкахJ

Тема: Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі.

Мета роботи - Поглиблення і закріплення знань учнів, розвиток практичних умінь, у формі підготовки рефератів з особливості бухгалтерського обліку в торгівлі.

Питання, що підлягають вивченню:

Нормативне регулювання обліку в торгівлі. Поняття товару та завдання їх обліку.

Розкриття основних цілей обліку в торгівлі: контроль збереження товарів, повна і достовірна інформація про товарообіг і валовий дохід, стан запасів і ефективності їх використання.

Завдання для самостійної роботи:

Реферувати, тобто підготувати реферат за темами «Оптова торгівля. Роздрібна торгівля »,« Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі »,« Бухгалтерський облік в оптовій торгівлі ». Самостійна робота включена в Розділ 1. Основи організації бухгалтерського обліку в торгівлі Тема 1.1 «Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі». Рекомендації щодо виконання завдання.

Робота з лекційним матеріалом по темі «Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі», огляд електронних джерел, пошук інформації по заданій проблемі.

Реферат складається з: вступу, основної частини, висновків з висновками, списку використаних джерел. Обсяг роботи не менше 10 і не більше 15 машинописних сторінок. Друк кирилиця, один з половиною інтервал, шрифт 14. Посилання на джерела (в т.ч. найменування сайтів мережі Інтернет) є обов'язковими. Заохочується використання практичних прикладів (статті в друкованих ЗМІ, діяльність відомих фірм).

Обсяг роботи в академічних годинах: 1 година.

Основні вимоги до результатів роботи:

Здатність зібрати і проаналізувати вихідні дані, необхідні для роботи, здатність проявляти економічне мислення, підприємницький та комерційний підхід до вирішення виробничих завдань, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення.

Форма контролю:

Поточний контроль (семінарські заняття здійснюється в усному вигляді по підготовленим рефератів чи виступ з доповіддю за обраною темою).

 знаннями | Самостійна робота 2

анотація | ВСТУП | Самостійна робота 3 | Самостійна робота 4 | Самостійна робота 5 | Самостійна робота 6 | Самостійна робота 7 | Самостійна робота 8 | Самостійна робота 9 | Самостійна робота 10 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати