На головну

Порядок виконання роботи

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  5. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  6. I. Мета роботи
  7. II. Виконання роботи

1 Відповісти на питання по домашньому завданню.

2 Отримати інструктаж з техніки безпеки.

3 Підготувати робоче місце.

4 Отримати монтажну плату за номером запису студента в класному журналі.

5 Ознайомитися з конструкцією монтажної плати.

6 При необхідності виконати демонтаж сполучних проводів з зовнішньої

частини планок.

7 Перевірити приладом Ц-4315 працездатність комплектуючих: діодів, конденсатора, резисторів. Результати вимірювань записати. Несправні комплектуючі пред'явити викладачеві для заміни.

8 Викреслити на форматі А4 ескізи монтажної плати комплектуючі у вигляді контурів або умовних графічних позначень. Всі комплектуючі позначити відповідно до принципової схемою.

9 Викреслити на ескізі з'єднувальні провідники схеми випрямляча. кожне

виконане з'єднання відзначити на ескізі хвилястою лінією. Кожне виконане з'єднання відзначити на принциповій схемі хвилястою лінією.

10 Виконати монтаж випрямляча.

11 Підключити до гнізд ХS1, XS2, XS3 контрольні лампи.

12 З дозволу викладача підключити монтажну плату до мережі 220В.

горіння 2х ламп в полнакала вказує на справність випрямляча. відключити

монтажну плату від мережі.

13 Викреслити на ескізі залишилися ланцюга і виконати їх монтаж.

14 Підключити до гнізд XS1 і XS2 контрольну лампу і з дозволу викладача підключати монтажну плату до мережі 220В. Вийняти вилку з розетки

220В. Закоротити висновки конденсатора С1 викруткою. Наявність іскрового розряду

вказує на правильність зібраної ланцюга. Закорочування висновків конденсатора повторити кілька разів.

15 Надати викладачеві монтажну плату для контрольної перевірки і виставлення оцінки за виконану роботу.

16 Виконати монтаж з'єднувальних провідників з зовнішньої частини планок.

17 Оформити звіт.

зміст звіту

1 Принципова схема регулятора потужності на тиристори (формат А4)

2 Ескіз монтажної плати (формат А4)

3 Результати вимірювань

4 Відповіді на контрольні питання.

Питання для самоперевірки

1 Що станеться при збільшенні (зменшенні) ємності конденсатора С1?

2 Що станеться при обертанні осі змінного резистора вгору (вниз)?

3 Що станеться при підключенні тиристора при зарядженому конденсаторі С1?

4 Вкажіть причини несправності «яскравість світіння лампи не змінюється при обертанні осі змінного резистора»

5 Вкажіть причини несправності «Лампа не горить»

6 Охарактеризуйте коефіцієнт корисної дії регулятора «І».


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

загальні положення

У ряді випадків потрібне плавне регулювання напруги живлення: наприклад, при лабораторних дослідженнях і заводських випробуваннях електронної апаратури і т. Д. Регулювання випрямленої напруги може здійснюватися:

1 Зміною напруги на виході випрямляча за постійним струмом;

2 Зміною напруги на вході випрямляча за змінним струмом;

3 За допомогою керованих вентилів;

4 Комбінуванням, зазначених в пп. 1, 2. 3 методів.

 МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА НАПРУГИ НА тиристора | Поняття про делителе напруги
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати