Головна

II. Навчально-інформаційна модель

  1. F. Включити класичну модель доступу
  2. HONDA: МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ
  3. I.2.1. 1. Модель переваг несхильність до ризику боку
  4. I.2.1. 2. Модель оцінки впливу стимулювання
  5. II.4. Вертикальний зовнішній ефект і ефективний обсяг торгівлі (модель подвійної маржіналізаціі)
  6. III.3. Горизонтальна просторова диференціація (модель лінійного міста)

Заклад освіти

«Білоруський державний АГРАРНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра інженерної графіки та САПР

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ. ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА

модуль 7

Креслення деталей машин

Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальностей

1-74 06 05 01,

1-74 06 05 01 02,

1-7406 05 03,

1-74 06 05 02,

1-74 06 05-01 01,

1-74 06 05-02 01,

1-74 06 05-02 02,

1-53 01 01-09

Тема модуля №7: «Креслення деталей»

I. Комплексна мета: студент повинен

знати:

- Правила і послідовність виконання ескізів і робочих креслень деталей машин, включаючи аналіз геометричної форми деталі, вибір головного зображення, кількості зображень, нанесення розмірів на ескізах і робочих кресленнях деталей;

- Сутність процесу деталірованія і правила виконання робочих креслень деталей за кресленням загального вигляду;

характеризувати:прийоми виконання ескізів і робочих креслень різних (за принципом виготовлення) деталей;

В результаті вивчення матеріалу модуля студент

повинен вміти:

- Виробляти обмір деталі при виконанні ескізу,

- Правильно вибрати головне зображення деталі і раціонально провести компоновку всіх необхідних зображень на кресленні,

- Проставляти розміри на ескізах і кресленнях деталей відповідно до вимог ГОСТ 2.307-68, ГОСТ 2.109-73;

- Технічно грамотно і з елементами творчості виконувати завдання по Ескізування і деталірованія креслення загального вигляду;

- Застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань;

формувати: Вміння застосовувати графічні знання в нових ситуаціях, розвивати здатність і прагнення до творчості, творення, конструювання, пошуку нового, удосконалення оточуючого нас світу.

II. Навчально-інформаційна модель

 Тема модуля  Тип заняття  вид заняття  К-ть годин  самостійна робота
 1. Ескізи і робочі креслення деталей  Повідомлення нових знань  лекція  
 2. Послідовність виконання ескізу (робочого креслення) деталі.Нанесеніе розмірів на ескізах і робочих кресленнях деталей.  Поглиблення, систематизація  Практичний. заняття  
 3. Особливості виконання ескізу деталі типу «Вал», «Штуцер». Стандартні конструктивні елементи (проточки, канавки). Обмір деталей і нанесення розмірів на ескізах.  Поглиблення, систематизація, формування умінь  лабораторне заняття  виконання ескізів
 4. деталірованія креслення загального вигляду, правила виконання робочих креслень деталей за кресленням загального вигляду;        Виконання робочих креслень деталей за кресленням загального вигляду
 5. Ескізи і робочі креслення деталей  контроль знань  Контрольна робота  
     УСРС  Графічна робота «Ескізи деталей», графічна робота «деталірованія креслення загального вигляду»

 Оцінка 5 - 7 балів |

| | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати