На головну

Оцінка 5 - 7 балів

  1. II. Соціально-економічна ситуація Карелії і оцінка конкурентоспроможності республіки
  2. PIMS оцінка і ефективності маркетингових стратегій
  3. Quot; Послухайте, хлопці, нам треба Заповнити щось броді анкеми rf вона називається «Оцінка
  4. SUMMARIZE R2 BY (Дисципліна, Оцінка) ADD COUNT AS Кількість
  5. SUMMARIZE R2 BY (Оцінка) ADD COUNT AS Кількість
  6. VII. Результати реалізації Стратегії та оцінка її ефективності
  7. VII. РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

1. Який офіційний документ в галузі охорони навколишнього середовища дає поняття «економічного механізму» і розкриває його зміст?

2. Вставте пропущені слова в наведеній нижче фразі:

«Економічне стимулювання здійснюється методами ....... и ........ мотивації».

3. Які закони РБ визначили розвиток системи платності природокористування?

4. Які завдання вирішують цільові фонди охорони природи?

5. У чому полягають екологічні проблеми процесу приватизації, і як вони можуть вирішитися?

Оцінка 8 - 10 балів

1. Перелічіть інструменти цінового регулювання в економічному механізмі природокористування.

2. Порівняйте діапазон застосування економічних методів регулювання природокористування в країнах з ринковою і перехідною економікою. Зробіть висновки.

3. Які недоліки, на вашу думку, має існуюча в РБ система платного природокористування? Запропонуйте шляхи їх усунення.

4. Які ланки включає в себе фінансово-кредитний механізм регулювання природокористування? Які з них вже сформувалися або формуються в РБ?

5. У чому, на вашу думку, полягає актуальність екологічної проблеми в підприємницькій діяльності?

література

1. Екологія і економіка природокористування: навч. / Е. В. Гирусов [и др.]. - М .: ЮНИТИ, 1998..

2. Голуб, В. А. Економіка природних ресурсів / А. В. Голуб, Є. С. Струкова. - М .: Аспект-Пресс, 1998..

3. Логінов, В. Ф. Основи екології та природокористування / В. Ф. Логінов. - Мінськ: Вища школа, 1998..

4. Невєров, П. М. Економіка природокористування і ринок: навч. для вузів / П. М. Неверов. - М .: ЮНИТИ, 1990.

5. Шимова, О. С. Основи екології та економіка природокористування: навч. / О. С. Шимова, Н. К. Соколовський. - Мінськ: БГЕУ, 2002.

6. Про податок за користування природними ресурсами (екологічний податок): Закон Республіки Білорусь від 23 груд. 1991 г. (в ред. Від 24 липня 2002 г.) // Збірник нормативних документів з питань охорони навколишнього середовища. - Вип. 40. - Мінськ: БЕЛНІЦ ЕКОЛОГІЯ, 2002.

7. Про платежі на землю: Закон Республіки Білорусь від 18 груд. 1991 г. (в ред. Від 24 липня 2002 г.) // Збірник нормативних документів з питань охорони навколишнього середовища. - Вип. 40. - Мінськ: БЕЛНІЦ ЕКОЛОГІЯ, 2002.

8. Макар, С. В. Основи економіки природокористування / С. В. Макар. - М., 1998..

9. Шимова, О. С. Економіка природокористування: навч. посібник / О. С. Шимова, Н. К. Соколовський. - М .: ИНФРА-му, 2005.

10. Міністерство природних ресурсів і охорони навколишнього середовища. - Режим доступу: http://www.minpriroda.by.

11. Міністерство з податків і зборів Республіки Білорусь. - Режим доступу: http://www.nalog.by.

 Початкові дані | II. Навчально-інформаційна модель

Система платного природокористування в РБ | Екологічний податок | Основні інструменти цінового екологічного регулювання | Механізми ринкового регулювання | | Фінансування природоохоронних заходів | Нови підходи до фінансування природоохоронної діяльності | Екологічне страхування: види, форми | Практичне заняття | Методика розрахунку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати