На головну

Початкові дані

  1. I. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ: ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ
  2. V. Провести аналіз заданої функції за допомогою Excel - Дані-Аналіз даних-Аналіз Фур'є.
  3. антропологічні дані
  4. У дослідах першого типу. Дані представлені в порядку убування
  5. В). За 9 сільськогосподарським підприємствам є дані про виробничу собівартість і прибутку.
  6. Глава 8. Дані експериментально-психологічного дослідження
  7. ДАНІ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
 показники  варіанти
 1. Обсяг стічних вод, всього тис.м3в т.ч., в межах лімітів                    
 4. Обсяг викидів в атмосферу, т
 5. Клас небезпеки забруднюючих речовин I I  II I I  IV  IV  II  II  II

Питання і тестові завдання для контролю

За результатами навчання

Оцінка 1 - 4 бали

1. Виберіть правильну відповідь із запропонованих. Економічний механізм природокористування включає в себе:

а) планування природоохоронних заходів;

б) платність природокористування;

в) визначення лімітів на користування природними ресурсами;

г) пільгове кредитування і оподаткування.

2. Виберіть правильну відповідь. Ставки податку за забруднення навколишнього середовища понад встановлені межі збільшуються:

а) в 5 разів; б) в 10 разів; в) в 15 разів.

3. Основними елементами ринкового регулювання природокористування є:

а) баббл-принцип (принцип «бульбашки» або «хмари»);

б) екологічний податок за забруднення;

в) політика компенсації викидів;

г) банки викидів;

д) біржі прав на забруднення.

Який з перерахованих елементів до таких не належить?

4. Яка частина коштів з бюджетного фонду охорони природи направляється до районних і міських фонди охорони природи?

а) 40%; б) 50%; в) 60%.

5. Перелічіть форми і види екологічного страхування.Методика розрахунку | Оцінка 5 - 7 балів

Методи економічного стимулювання раціонального природокористування і природоохоронної діяльності | Система платного природокористування в РБ | Екологічний податок | Основні інструменти цінового екологічного регулювання | Механізми ринкового регулювання | | Фінансування природоохоронних заходів | Нови підходи до фінансування природоохоронної діяльності | Екологічне страхування: види, форми | Практичне заняття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати