На головну

Методика розрахунку

  1. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг
  2. алгоритм розрахунку
  3. алгоритм розрахунку
  4. алгоритм розрахунку
  5. Алгоритм розрахунку допомоги в загальному випадку наступний.
  6. Алгоритм розрахунку точності по заданих параметрах компонування інструменту

Земельний податок, який сплачується землевласниками, визначається як сума витрат на роботи із землеустрою, охорони і поліпшення земель і величини диференціальної ренти (додаткового чистого прибутку, одержаного за рахунок якості землі), т. Е .:

ДТ = Зз + R,

де ДТ - Земельний податок, усл.ед .;

Зз - Витрати із землеустрою;

R - Величина диференціальної ренти.

Величина питомих витрат на заходи із землеустрою для всіх груп земель приведена в табл. 6.3.

Чистий дохід, отриманий за рахунок якості земель R, Розраховується як добуток витрат на різницю окупності витрат і усередненого нормативу рентабельності для вирощуваних на цих землях культур. На розглянутих землях вирощуються зернові, картоплю і кормові культури; усереднений норматив рентабельності для них прийнято в розмірі 1,5. отже:

R = Зп.х.з. · (Ко - Дор),

де Зп.х.з. - Витрати на виробництво продукції на гірших землях;

Ко - Коефіцієнт окупності витрат;

Кр - Коефіцієнт нормативної рентабельності, що дорівнює 1,5.

Коефіцієнт окупності (Ко) Розраховується як відношення валової продукції з 1 га (ВП) До величини витрат на її виробництво (Зп):

Ко = ВП / Зп.

Завдання 3.Розрахувати величину екологічного податку, яку підприємство повинно виплатити за скид недостатньо очищених стічних вод у поверхневі водойми і за викиди в атмосферу. Ставки екологічного податку брати за даними, затвердженим на поточний рік.

Таблиця 6.4Практичне заняття | Початкові дані

Основні економічні інструменти регулювання природокористування, використовувані в різних країнах | Методи економічного стимулювання раціонального природокористування і природоохоронної діяльності | Система платного природокористування в РБ | Екологічний податок | Основні інструменти цінового екологічного регулювання | Механізми ринкового регулювання | | Фінансування природоохоронних заходів | Нови підходи до фінансування природоохоронної діяльності | Екологічне страхування: види, форми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати