Головна

Система платного природокористування в РБ

  1. G1 Система реагування ПСО
  2. G5 Система організацій, першими реагують на ЧС
  3. I СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА, ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА
  4. I.2.3) Система римського права.
  5. II.5.1) Поняття і система магістратур.
  6. III. Система ціноутворення, що включає відповідальність за шкоду
  7. IV. Система ціноутворення, коли немає відповідальності за шкоду

Центральною ланкою економічного механізму природокористування на сучасному етапі є система платності, яка об'єднує платежі за природні ресурси, викиди (скиди) забруднюючих речовин, розміщення відходів, а також штрафи і компенсаційні виплати по відшкодуванню шкоди. Будучи важливим інструментом державного регулювання, така система повинна економічно стимулювати природоохоронну діяльність підприємств і забезпечувати формування централізованих (місцевих, республіканських) джерел фінансування охорони і відтворення природних ресурсів. Крім стимулюючої та фіскальної функцій екологічні платежі дозволяють вирішувати такі завдання:

- Забезпечення обліку природного фактора в складі виробничих витрат і результатів, в доходах і витратах підприємств і регіонів, де знаходяться і (або) використовуються ресурси природи;

- Узгодження інтересів підприємств сфери природокористування, споживачів природних ресурсів і народного господарства в цілому;

- Забезпечення вилучення диференціальних доходів рентного походження і нівелювання впливу випадкового фактора на результати виробничої діяльності підприємства;

- Врахування специфіки процесу природокористування при організації взаємовідносин підприємств з органами влади та управління, кредитно-фінансовою системою, державним і місцевим бюджетами;

- Компенсація збитку власнику природних ресурсів при вилученні останніх зі сфери традиційного використання або погіршенні їх якості;

- Хоча б часткове відшкодування збитків реципієнтам від забруднення і виснаження навколишнього середовища.

Статтею 83 Закону РБ «Про охорону ОС» (в редакції від 21.12.2007 р) прописані два види природокористування - загальне та спеціальне. Перше є безкоштовним, друге - на платній основі, якщо інше не встановлено законодавчими актами. Платежі за спеціальне природокористування стягуються в формі податків, зборів (мит), інших обов'язкових платежів та орендної плати.

До податкових платежах відносять екологічний і земельний податки, до неподаткових - платежі за користування об'єктами рослинного і тваринного світу.

Плата за спеціальне природокористування не звільняє винних від виконання ними заходів з охорони навколишнього середовища та відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного використання, або іншого шкідливого впливу на природу.Методи економічного стимулювання раціонального природокористування і природоохоронної діяльності | Екологічний податок

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | Поняття і сутність економічного механізму природокористування | Основні економічні інструменти регулювання природокористування, використовувані в різних країнах | Основні інструменти цінового екологічного регулювання | Механізми ринкового регулювання | | Фінансування природоохоронних заходів | Нови підходи до фінансування природоохоронної діяльності | Екологічне страхування: види, форми | Практичне заняття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати