На головну

Механізм роботи акредитива

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  4. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  5. I. Мета роботи
  6. II. Виконання роботи
  7. II. ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

У найбільш загальному вигляді механізм роботи класичного акредитива виглядає наступним чином: Після укладення контракту (1) на поставку товарів (виконання робіт, надання послуг), в якому в якості форми розрахунків передбачено документарний акредитив, покупець (приказодатель по акредитиву) звертається в обслуговуючий банк із заявою на відкриття акредитива (2). Основні умови акредитива, як правило, обумовлюються в контракті (1).

Одночасно із заявою покупець надає в банк грошове покриття на суму акредитива (виробляє бронювання засобів). При необхідності покупець може звернутися в банк з проханням відкрити акредитив з наданням відстрочки покупцеві для перерахування покриття. При укладанні з банком договору на відкриття такого акредитива (договір на відкриття непокритого акредитива) грошове покриття надається в банк відповідно з обумовленим графіком, але не пізніше настання терміну платежу по акредитиву.

Після отримання від наказодавця (покупця) всіх необхідних документів та укладення договорів банк покупця (банк-емітент) відкриває акредитив (3) - направляє відповідне повідомлення в банк продавця. Банк продавця (авізуючий банк) повідомляє про відкриття акредитива продавцю (бенефіціару) (3).

Після отримання повідомлення про відкриття акредитива, бенефіціар (продавець) здійснює відвантаження товару (виконання робіт, надання послуг) (4). Для отримання оплати за відвантажений товар продавець надає пакет документів (5), зазначених в акредитиві, в авізуючий банк. Авізуючий банк залежно від умов акредитива, може бути або уповноважений здійснити оплату за акредитивом (5), або повинен переслати надані документи в банк-емітент.

Після перевірки документів банк здійснює оплату за акредитивом (6) (якщо документи оформлені з порушенням умов акредитива, то оплата проводиться за попередньою згодою покупця). При цьому, якщо надані документи оформлені у повній відповідності з умовами акредитива, то оплата за акредитивом здійснюється банком незалежно від думки покупця і умов надання їм грошового покриття по акредитиву.

Після проведення платежу по акредитиву, які надійшли раніше, від продавця документи передаються покупцеві.Способи і типи правового регулювання | Тема: Міжнародні економічні організації в системі ООН
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати