Головна

оформлення результатів

  1. I. Аналіз досягнутих результатів та існуючих проблем
  2. II етап Розрахунок фінансових результатів
  3. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації
  4. III. Оформлення дипломних робіт
  5. IV. Оформлення контрольної роботи
  6. Аналіз отриманих результатів
  7. Аналіз надходження страхових платежів, виплат і фінансових результатів страхування

У звіт по роботі включається опис режиму зниження навантаження, вихідні дані (найменування змінних, чисельні значення). Коротко наводиться методика і результати розрахунків (символьні формули, формули підперті числовими значеннями, результати, таблиця результатів), графік залежності додаткової витрати палива від кількості відключених блоків. В кінці роботи наводиться висновок про оптимальний режим відключення блоків.

Контрольні питання

1. Коли відбувається зниження навантаження на ТЕС? Чому?

2. Коли відбувається зниження навантаження на 8 годин? Як його ефективніше пройти - відключаючи максимальну кількість блоків або поступово знижуючи навантаження на всіх блоках?

3. Коли відбувається зниження навантаження на 48 годин? Як його ефективніше пройти - відключаючи максимальну кількість блоків або поступово знижуючи навантаження на всіх блоках?

4. Як оптимізують роботу ТЕС при зниженні навантаження?

5. Що є критерієм ефективності роботи при виборі способу проходження зниження навантаження? Які ще є критерії ефективності роботи при зниженні навантаження?

6. Чому при різній тривалості провалу навантаження ефективними можуть виявитися різні режими роботи?

7. Що таке "дубльблок"? Чому параметри моноблока відрізняються від параметрів дубльблока?

8. Чому відрізняються параметри блоків при їх роботі на різних видах палива?

9. Відключають чи блоки ТЕС при сезонному зниженні навантаження? Чому?

10. Чому не рекомендується зниження навантаження на блок нижче 50% від номінальної?

11. Чому при зниженні навантаження на блок нижче номінальної збільшується питома витрата палива?

12. Коли можливо ефективніше організувати проходження провалу навантаження - при наявності малого або великої кількості блоків? Чому?


 алгоритм розрахунку | Організація виробництва експертизи тимчасової непрацездатності

Висновок рівнянь, що описують перехідний процес | алгоритм розрахунку | Побудова і аналіз графіків | оформлення результатів | Правила техніки безпеки при виробництві центрування обертових агрегатів по напівмуфтами | Проводить вимірювання | виправлення центрування | Постановка задачі | Дані, необхідні для розрахунку | Загальні вказівки до вирішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати